Certyfikat „Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości”

Certyfikat „Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości” ma na celu promocję wolontariatu pracowniczego w społeczeństwie oraz potwierdzenie reputacji i ochronę wartości związanych z wolontariatem pracowniczym, a także wsparcie firm i organizacji w rozwijaniu wolontariatu pracowniczego, zgodnie ze standardami określonymi w Karcie Zasad Wolontariatu Pracowniczego.

To właśnie Karta Zasad Wolontariatu Pracowniczego, ogłoszona 1 grudnia 2020 roku, jest pierwszym dokumentem, w którym zebrane zostały fundamentalne zasady wolontariatu firmowego, prawa i obowiązki wolontariuszy oraz organizatorów. Wymienione w niej zostały również korzyści dla wszystkich uczestników tego procesu.

Zapraszamy do zapoznania się z KARTĄ. Koniecznie!

Do starania się o uzyskanie Certyfikatu „Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości” zachęcamy firmy, instytucje publiczne i organizacje, które prowadzą zorganizowane programy wolontariatu pracowniczego. Samo uzyskanie certyfikatu jest bezpłatne. Opłacie podlega audyt oraz opracowanie raportu.

W zależności od wyniku audytu, przyznawane będą Certyfikaty na trzech poziomach zgodności wolontariatu ze standardami określonymi w Karcie:

– Certyfikat – poziom 1 z 3: firma spełnia co najmniej 50% standardów;
– Certyfikat – poziom 2 z 3: firma spełnia co najmniej 65% standardów;
– Certyfikat – poziom 3 z 3, najwyższy: firma spełnia co najmniej 75% standardów.

 

PROCES CERTYFIKACJI

Krok 1: Ankieta służąca zebraniu danych do uzyskania Certyfikatu “Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości”.
Firma/organizacja/instytucja zainteresowana staraniem się o Certyfikat otrzyma link do ankiety i zostanie poproszona o jej wypełnienie.
Punktacja: Ankieta jest podzielona na 3 części, a każda z części ma przypisaną określoną, maksymalną ilość punktów oraz tę minimalną, konieczną do uzyskania certyfikatu:

Część I – każde pytanie punktowane jest w skali od 0 do 4 punktów, maksymalna ilość punktów: 40; wymagane minimum punktów: 20
Część II – każde pytanie jest punktowane w skali od 0 do 3, maksymalna ilość punktów: 24; wymagane minimum punktów: 12
Część III – każde pytanie jest punktowane w skali od 0 do 3, maksymalna ilość punktów: 36; wymagane minimum punktów: 18

Punkty przyznaje audytor na podstawie odpowiedzi zawartych w ankiecie oraz, jeżeli zaistnieje taka konieczność, wywiadu pogłębionego w ramach audytu.

Krok 2: Ocena audytorów oraz audyt w siedzibie firmy.
Treść wypełnionej Ankiety przeanalizowana zostanie przez audytorów Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Następnie, audytorzy mogą poprosić o spotkanie w siedzibie firmy z określonymi osobami biorącymi udział w procesie realizacji wolontariatu w firmie, w celu pogłębienia wywiadu.

Krok 3: Raport z audytu.

Raport uwzględniający oceny odpowiedzi zawartych w ankiecie oraz wnioski ze spotkania w firmie zostanie opracowany przez audytorów.

Krok 4: Weryfikacja przez Komisję, składającą się z niezależnych ekspertów.
Komisja otrzymuje raport i wydaje ostateczną decyzję dotyczącą przyznania Certyfikatu oraz jego poziomu.

Członkowie Komisji Certyfikacyjnej:

 

  • Tomasz Schimanek, ekspert ds. organizacji pozarządowych i programów społecznych
  • prof. Aldona Glińska, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Marek Jurkiewicz, Country Manager, Agencja Pracy Charlie Works Sp. z o.o.
  • Anna Potocka-Domin, członkini Rady Programowej UN Global Compact Network Poland i wiceprezeska BCC ds. kontaktów

Od momentu przyznania, Certyfikat „Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości” jest ważny rok (12 miesięcy).
Po tym okresie, firma może Certyfikat odnowić poprzez skróconą procedurę weryfikacji.

WAŻNE!
Wszystkie dane, informacje oraz dokumenty przekazywane w ankiecie oraz audytorom podczas spotkań w siedzibie firmy objęte są klauzulą poufności.

Firmy/organizacje/instytucje zainteresowane staraniem się o Certyfikat “Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości” proszone są o przesłanie maila:
e.maciejewska@filantropia.org.pl