Nasza misja

Wolontariat jest zjawiskiem starym, nie przymierzając – jak świat. Jednak dopiero teraz odkrywamy korzyści, jakie z niego płyną; dopiero teraz potrafimy je opisywać i pokazywać. Możemy mierzyć* i dokumentować rozwój kompetencji nabywanych w trakcie wolontariatu, takich jak: kreatywność, praca w zespole, innowacyjność, empatia, komunikatywność, planowanie. Innymi słowy – kompetencje przyszłości.

Koalicja Liderzy Pro Bono pragnie odkrywać korzyści i rozwijać możliwości, jakie wolontariat daje człowiekowi – pracownikowi, menedżerowi, przywódcy biznesowemu – jak i całej firmie.

Robimy to poprzez:

  • własny przykład – angażując się w wolontariat kompetencji, organizując Inkubator i Akcelerator wolontariatu, prowadząc kampanię „Ten 1 dzień” czy konkurs „Człowiek wiedzy i doświadczenia”;
  • Fundusz Podwójne Wyzwanie, w którym ratujemy i wspieramy w rozwoju cenne organizacje społeczne;
  • budowanie społeczności Liderów Pro Bono, rozwijającej dyskusję na temat angażowania się biznesu w sprawy społeczne;
  • popieranie wolontariatu pracowniczego, który dla pokoleń wchodzących na rynek pracy buduje przewagę konkurencyjną i daje przestrzeń do realizowania potrzeb takich jak: sprawczość, przywództwo, współpraca z zespołem – nie zawsze możliwych do realizacji w miejscu pracy, a niezbędnych do zaspokojenia potrzeb rozwojowych pracowników.

W dobie słabnącej roli autorytetów, lider, przywódca czy menadżer, który ma dobrze rozwinięte takie postawy jak: empatia, życzliwość, odpowiedzialność, zaangażowanie – w tym szczególnie społeczne, jest na wagę złota.
Na szczęście wolontariat przestaje być domeną organizacji pozarządowych; pojawia się w szkołach i społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstwach. Z takich środowisk biznesowych wywodzą się inicjatorzy Koalicji Liderzy Pro Bono, do której serdecznie zapraszamy

*Lever – narzędzie do oceny kompetencji wolontariuszy, które powstało w międzynarodowym projekcie, przy wsparciu z programu Erazmus.