Nagroda Koalicji Liderzy Pro Bono „Wolontariat kompetencji”

Ideą honorowej Nagrody Koalicji Liderzy Pro Bono Wolontariat kompetencji” (wcześniej „Człowiek wiedzy i doświadczenia”) jest wyróżnianie wyjątkowych wolontariuszy, którzy poprzez dzielenie się swoją wiedzą, kompetencjami i doświadczeniem, wspierają działania organizacji pozarządowych, instytucji oraz przyczyniają się do rozwoju ważnych projektów społecznych.

Kandydatów do Nagrody może zgłosić każda osoba, organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie) lub inna instytucja, w której realizowany jest wolontariat kompetencji.

W każdej edycji Nagrody oceniane są przede wszystkim realne działania wolontariackie podjęte przez kandydata w ciągu ostatnich 3 lat, polegające na dzieleniu się wiedzą, doświadczeniem zawodowym i kompetencjami, wspierając w ten sposób pracę i projekty organizacji pozarządowych oraz cenne inicjatywy społeczne.

Oceny i wyboru laureatów dokonuje Kapituła Nagrody.

Zapraszamy organizacje pozarządowe, instytucje, osoby prywatne do zgłaszania swoich Kandydatów do 7. edycji Nagrody Koalicji Liderzy Pro Bono „Wolontariat kompetencji”. Zgłoszenia przyjmowane są od 11 września do 10 października 2023 roku.

Kandydata można zgłosić wypełniając WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY i wysyłając go na adres e.maciejewska@filantropia.org.pl

Regulamin 7. edycji Nagrody Koalicji Liderzy Pro Bono dostępny jest tutaj: REGULAMIN

Ogłoszenie wyników oraz przyznanie laureatom honorowej Nagrody będzie miało miejsce podczas 11. Konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono, która odbędzie się 16 listopada 2023 roku, w Warszawie.

Nagroda Koalicji Liderzy Pro Bono “Wolontariat kompetencji” (wcześniej „Człowiek wiedzy i doświadczenia”) zainicjowana została w 2017 roku przez Liderów Pro Bono (wówczas Prezesów-wolontariuszy), dla których idea wolontariatu kompetencji jest bliska sercu.

W gronie dotychczasowych laureatów Nagrody znaleźli się naukowcy, lekarze, prawnicy, menadżerowie, specjaliści w przeróżnych profesjach. Działając wolontariacko są często liderami, wizjonerami i siłą napędową wartościowych przedsięwzięć np. edukacyjnych, pomocowych, na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu różnych grup społecznych, wspierających profilaktykę zdrowotną, ale również inicjujących przedsiębiorczość i innowacyjność.

Partnerami medialnymi konkursu są: ngo.pl oraz Nienieodpowiedzialni