Świat wolontariatu

Przeczytaj koniecznie:

Inkubator i akcelerator wolontariatu pracowniczego

Wolontariat pracowniczy buduje przewagę

Wolontariat pracowniczy jest tym rodzajem aktywności, na którym opiera się równowaga pomiędzy prywatną misją pracownika a misją organizacji (firmy). Organizacje, które szanują równowagę pomiędzy życiem prywatnym, a zawodowym (work-life balance), muszą po prostu pokazać, że wspierają także inne rodzaje zaangażowania pracowników, oraz że wynagrodzenie nie jest jedyną motywacją do działania. Wolontariat pracowniczy świetnie się do tego nadaje. Zaspokaja określony rodzaj potrzeb i motywacji pracowników. Buduje też przewagę konkurencyjną wzmacniając markę pracodawcy (employer branding).

Potrzeby i motywacje wolontariuszy*

*badanie przeprowadzone wśród wolontariuszy w 2011 r. przez Pracownię Badań i Innowacji Stocznia na zlecenie fundacji Dobra Śieć

Kluczowe wartości wolontariatu*
(co zaskakujące brakuje tu poświęcenia i altruizmu)

*badanie przeprowadzone wśród wolontariuszy w 2011 r. przez Pracownię Badań i Innowacji Stocznia na zlecenie Fundacji Dobra Śieć

Marka i godne środowisko pracy

W ramach tworzenia marki pracodawcy mówimy o godnym środowisku pracy, przyjaznej atmosferze pracy i możliwościach rozwoju. Właśnie te godnościowe potrzeby, ale także pozytywne relacje i rozwój pracowników, organizacje mogą wspierać poprzez wolontariat. Komunikując o wolontariacie pracowniczym organizacje wysyłają jasny sygnał, który może przesądzić o wyborze kandydata. Sprawa nabiera wagi gdy spojrzymy na statystyki: otóż Pokolenie Z i Millenialsi częściej się angażowali w wolontariat niż Baby Boomers czy Pokolenie X. Nadanie własnemu życiu sensu, zrównoważone oparcie na wartościach z różnych rodzin, jest kluczową sprawą dla młodego pokolenia.

Organizacja wolontariatu pracowniczego nie jest jednak rzeczą łatwą. Potrzebne są jasne i proste reguły i dobrze przygotowani partnerzy społeczni. Wymagana jest wysoka kultura komunikacji i umiejętności mierzenia wpływu programów wolontariackich. Podając informację o liczbie wolontariuszy i przepracowanych przez nich godzin nikomu już nie zaimponujemy. Nie wpłyniemy też na wzrost motywacji pracowników, czy ich zaangażowania. Tylko świadomość zmiany, której dokonali wolontariusze sprawi, że ich potrzeby i motywacje zostaną zaspokojone.

Tworzenie programów wolontariatu pracowniczego należy więc oprzeć na budowaniu przestrzeni dla przedsięwzięć bardziej ambitnych i rozwijających niż proste akcje, jak przysłowiowe sadzenie drzew, czy sprzątanie parku. Kluczem do sukcesu mogą być programy skierowane do zespołów wolontariackich tworzonych przez pracowników (pomijając oczywiście istniejącą w firmie hierarchię).Bardzo dobrym rozwiązaniem jest włączanie do tych zespołów członków rodzin wolontariuszek i wolontariuszy.

Mierzenie osobistego rozwoju dzięki wolontariatowi

Działając w wolontariacie pracowniczym możemy się wiele nauczyć. Co więcej, możemy ten rozwój zmierzyć specjalnym testem Lever BASIC (www.leverbasic.pl)

Wśród mierzonych kompetencji są:

 • Innowacyjność i kreatywność
 • Zdolność do samodzielnego uczenia się
 • Rozwiązywanie problemów
 • Empatia
 • Zaangażowanie
 • Inicjatywa
 • Odpowiedzialność
 • Organizacja i planowanie
 • Zorientowanie na wyniki
 • Komunikatywność
 • Zarządzanie międzykulturowe i zarządzanie różnorodnością
 • Przywództwo
 • Praca zespołowa

Wolontariat pozwala działać w słusznej sprawie, odmraża relacje oparte na życzliwości i odpowiedzialności, sprawia że jesteśmy wyjątkowi.

Jest to potrzebne, ponieważ tworzy warunki pracy oparte na motywacji wewnętrznej opartej na poczuciu wpływu, współpracy i wyzwaniach. Budowanie takiej motywacji można zacząć (lub ją wspierać) poprzez program wolontariatu pracowniczego. Kluczem jest tu rozmowa. Rozmowa z wolontariuszami o tym, co robili, co i jak się zmieniło, jakie emocje im towarzyszyły. Wolontariat pracowniczy może być dobrą szkołą empatii i umiejętnego słuchania. Kompetencji niezbędnych dla zrozumienia potrzeb różnych interesariuszy. Od ich zrozumienia zaś zależy przecież sukces każdej organizacji.

Ale to nie wszystko: wolontariat pracowniczy wspiera także takie podejścia jak: zarządzanie różnorodnością, zarządzanie przez empatię, ale nade wszystko przywraca sens pracy.