Program “Wiedza i doświadczenie”

“Wiedza i doświadczenie” to jeden z flagowych programów koalicji Liderzy Pro Bono, którego istotą jest wolontariat kompetencji.

We współpracy z partnerami społecznymi organizowane są działania i przestrzeń, w której doświadczeni liderzy, prezesi i członkowie zarządów firm i organizacji, mogą udzielić wsparcia, przekazać wiedzę i zainspirować przedsiębiorców społecznych, czy studentów.

Formy działania:

 • prelekcje
 • warsztaty
 • mentoring
 • spotkania i dyskusje
 • venture philanthropy

Beneficjenci

 • przedsiębiorcy społeczni
 • liderzy organizacji pozarządowych
 • środowiska akademickie
 • startupy studenckie
 • młodzież szkolna
 • młodzież z trudnym startem w życie
 • środowiska osób z niepełnosprawnościami

Dotychczasowi partnerzy społeczni:

 • Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
 • Federacja Banków Żywności
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny  
 • Fundusz Podwójne Wyzwanie
 • Fundacja Nienieodpowiedzialni.pl
 • Fundacja Rejs Odkrywców
 • Enactus
 • Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
 • Studenckie Forum Business Centre Club