Członkowie Koalicji Liderzy Pro Bono

Marzena Atkielska

Prezes Zarządu - Fundacja Santander Bank Polska

Wolontariat to dla mnie przede wszystkim sposób na życie oraz możliwość bliższego poznania otaczających mnie społeczności lokalnych. To również nowe możliwości rozwoju, nauka współpracy z innymi wolontariuszami, a często nabywanie zupełnie nowych umiejętności i najważniejsze – pomoc człowiekowi

Lidia Fido

Prezeska Zarządu - Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

Przemysław Furlepa

Wiceprezes Zarządu - BNP Paribas Bank Polska S.A.

Wolontariat daje przede wszystkim poczucie sprawczości. Niezadowolenie, czy potrzebę zmiany zastanej sytuacji przekształca w aktywność i realne działanie. Wolontariat to także...

Adam Kalbarczyk

Prezes Zarządu - Altix

Od dziecka mam kontakt z osobami niepełnosprawnymi, działalnością społeczną i charytatywną. Po dziś dzień jest to w sferze moich zainteresowań – zawodowych, prywatnych oraz naukowych...

Jacek Kowalski

Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich - Orange Polska

Odpowiedzialny biznes rozwija się razem ze społeczeństwem, a nie jego kosztem. CSR jest zobowiązaniem w stosunku do otaczającego świata. Tak rozumiany CSR to nie wydatki, ale inwestycje, nie koszty, ale oszczędności....

Marek Kuzaka

Prezes Zarządu - AMS S.A.

Często w AMS powtarzamy, że to co robimy, to nie tylko biznes. Tak myślimy i czujemy. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego zaczyna się w nas...

Artur Nowak-Gocławski

Prezes Zarządu - Grupa ANG S.A.

Wierzę, że jako przedsiębiorcy i liderzy mamy rolę sięgającą znacznie dalej niż tylko prowadzenie dla swoich akcjonariuszy efektywnych ekonomicznie biznesów. Jestem przekonany, że powinniśmy podejmować działania...

Ewa Pawłowska

Prezeska Zarządu - Fundacja Integracja

Dla mnie wolontariat łączy się nierozerwalnie z wrażliwością na otaczający mnie świat, a szczególnie z uważnością na drugiego człowieka...

Sylwester Pedowicz

Country Manager, Dyrektor Oddziału - Ikano Bank AB (publ) w Polsce

Mam wrodzoną skłonność do przedkładania dobra ogólnego nad dobro własne oraz działania w długoterminowym horyzoncie, dlatego społeczna odpowiedzialność biznesu jest mi bardzo bliska...

Aneta Podyma

Prezeska Zarządu - Unum Życie TUiR S.A.

Wolontariat nie jest pojedynczym aktem filantropii, to świadome stałe zaangażowanie, które nierzadko wiąże się z wyjściem poza strefę komfortu. To napędzany siłą uniwersalnych wartości...

Krzysztof Prasał

Prezes Zarządu - Dom Inwestycyjny Xelion

Wolontariat pracowniczy to szansa, aby zapewniać pracownikom optymalne warunki, nie tylko do wykonywania obowiązków zawodowych, ale również do rozwoju osobistego oraz realizowania aspiracji. Jestem przekonany, iż daje on możliwość...

Marek Rybiec

Prezes Zarządu - iWealth Management

Pomysłodawca stworzenia iWealth Management, zarządza strategicznymi obszarami działalności firmy...

Agnieszka Servaas

Prezeska Zarządu - VIVE Management

Każdy gest, nawet najdrobniejszy zmienia świat ... służąc innym pomagamy również sobie, a razem możemy więcej ...

Leszek Zieliński

Prezes Zarządu - Job Solutions

Jestem osobą, która lubi działać i podejmować różne aktywności, a dodatkowo ważne jest dla mnie pomaganie innym i wiem, jak dużą zmianę jeden wolontariusz może wnieść w życie innych.