KARTA ZASAD WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO

Pobierz Kartę

Karta Zasad Wolontariatu Pracowniczego i społecznego zaangażowania pracowników miała swoją premierę w grudniu 2020. Jej celem jest wspierać firmy w rozwoju wolontariatu pracowniczego, pokazywać wartości, jakim służy i korzyści, jakie przynosi wolontariuszom-pracownikom firm, firmom i ich liderom oraz społecznościom lokalnym.

Karta opracowana została przez ekspertów i liderów z Koalicji Liderzy Pro Bono – Orange Polska, BNP Paribas Bank Polska, VIVE Group, Fundacja Santander Bank Polska, Unum Życie TUiR, Grupa ANG, Jet Line i Ikano Bank, we współpracy z wolontariuszami tych firm oraz znaczącymi organizacjami – Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Business Centre Club oraz Pracodawcy RP. 

Zachęcamy!

  • Pobierz plik z Kartą Zasad Wolontariatu Pracowniczego – pobierz TUTAJ .
  • Wersja angielska Charter of employee volunteering principles here
  • Wdrażaj zawarte w niej zasady i dobre praktyki w swojej organizacji
  • Udostępnij Kartę na swojej firmowej stronie
  • Informuj nas o tym, że działacie zgodnie z Kartą (https://www.facebook.com/LiderzyProBono)

Liderzy – dołączajcie do Koalicji Liderzy Pro Bono!