Dołącz do nas

Do Koalicji Liderzy Pro Bono mogą przystąpić prezesi lub członkowie zarządów reprezentujący firmy oraz organizacje, którzy:

 • poprzez swoje zaangażowanie popularyzują ideę wolontariatu,
 • wspierają wolontariat pracowniczy w swoich firmach,
 • osobiście podejmują działania jako wolontariusze w wymiarze co najmniej jednego dnia w roku,
 • aktywizują środowisko biznesu, budują społeczeństwo obywatelskie i wspierają społeczności lokalne.

Aby stać się członkiem Koalicji należy:

 • utożsamiać się z misją i celami Koalicji Liderzy Pro Bono,
 • zapoznać się z Regulaminem projektu Koalicja Liderzy Pro Bono,
 • wypełnić Wniosek zgłoszeniowy i przesłać go na adres: e.maciejewska@filantropia.org.pl

Korzyści z udziału w Koalicji:

 • Tworzymy społeczność liderów odpowiedzialnych i zaangażowanych społecznie – stwarzamy możliwość wymiany informacji i kompetencji.
 • Dajemy bazę wiedzy i dobrych praktyk oraz wsparcie w organizowaniu programów wolontariatu pracowniczego w firmach.
 • Organizujemy projekty i wydarzenia angażujące i integrujące liderów oraz zespoły wolontariuszy z firm Koalicji – przyświeca im zawsze cel charytatywny lub społeczny.
 • Dajemy możliwość kreowania zmiany i wpływu na rozwiązywanie problemów społecznych.
 • Łączymy osoby i instytucje potrzebujące merytorycznego wsparcia z doświadczonymi liderami i liderkami, chcącymi dzielić się swoją wiedzą doświadczeniem, i sprawiamy, że zaangażowany czas przynosi realne, potrzebne zmiany społeczne, a wolontariat ma głęboki sens.
 • Organizujemy wydarzenia, podczas których liderzy i liderki mogą angażować się społecznie przez wolontariat kompetencji: warsztaty, mentoring, spotkania, wykłady, doradztwo; odbiorcami są partnerskie organizacje społeczne i młodzież.

  Informacji o projekcie Koalicja Liderzy Pro Bono o możliwościach współpracy udziela:

Zapraszamy do kontaktu:
e-mail: e.maciejewska@filantropia.org.pl
tel.: 22 622 01 22
wew. 13