Inkubator i Akcelerator

Koalicja jest nie „tylko” zgromadzeniem liderów działań pro bono, ale również posiada wyjątkowy potencjał będący sumą doświadczeń, praktyk, unikatowej i obszernej wiedzy ludzi Koalicji.

Tworzenie inkubatora i akceleratora wolontariatu pracowniczego to jedno z ważniejszych wyzwań Koalicji Liderzy Pro Bono zapoczątkowane w 2020 roku. Od tego czasu regularnie spotykamy się w grupach roboczych, aby wspólnie pracować nad rozwiązaniami wsparcia wolontariatu pracowniczego.

Inkubator Wolontariatu Pracowniczego Liderów Pro Bono

Liderzy Pro Bono to społeczność przywódców biznesowych i społecznych promujących wolontariat pracowniczy oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie społecznego zaangażowania. Poza indywidualnym zaangażowaniem w wolontariat, tworzą oni także rozwiązania  wprowadzające zmianę w kulturze organizacji biznesowych w Polsce systemowo. Jednym z tych rozwiązań jest Inkubator Wolontariatu Pracowniczego.

Inkubator to projekt, który ma na celu wspieranie i pomoc osobom odpowiedzialnym lub zainteresowanym uruchomieniem wolontariatu pracowniczego.  Chcemy zapewnić przestrzeń, w której wywołujemy motywację wewnętrzną i uczymy nowoczesnego przywództwa bez takich insygniów władzy jak pieniądze czy hierarchia. Inkubator ma oferować przestrzeń, gdzie hasła takie jak: empatia, życzliwość, sprawczość, rozwój – odzyskują swój blask.

Projekt Inkubatora tworzymy jako Liderzy Pro Bono. Chcemy wypracować metodę dzielenia się naszą wiedzą i doświadczeniem z tymi, którzy  zaczynają przygodę z wolontariatem pracowniczym. Chcemy także sformułować najlepszą argumentację opartą o korzyści na rzecz wolontariatu przywódców biznesowych i członków ich zespołów.

Nasze wyzwania to także znalezienie odpowiedzi na pytania: jak budować kapitał społeczny oparty na wolontariacie i jak komunikować zachowując szacunek dla wolontariuszy i ich pracy, a także jak pozyskać wartościowego partnera społecznego? Wyzwań jest o wiele więcej i każde z nich jest fascynujące. Inkubator Wolontariatu Pracowniczego to przestrzeń do spotkań, prezentacji doświadczeń Liderów Pro Bono i przygotowywania corocznych Konferencji poświęconych tej tematyce.