Fundusz Podwójne Wyzwanie

Liderzy Pro Bono wspierając cenne organizacje i inicjatywy społeczne

W marcu 2018 roku, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce powołała fundusz typu venture philanthropy, Fundusz Podwójne Wyzwanie, oparty o dwa rozwiązania:

  • wsparcie kompetencyjne – zasoby wiedzy i doświadczenia Koalicji Liderzy Pro Bono
  • fundraising – polegający na łączeniu wyzwań sportowych ze społecznymi.

Organizacje społeczne, często zorientowane na granty i dotacje, są bardzo wrażliwe na niestabilną sytuację ekonomiczną oraz na zanikające źródła finansowania.

Dlatego niezwykle istotne jest wspieranie postaw przedsiębiorczych w tym sektorze, postaw które dadzą szansę na zbudowanie niezależności finansowej. I tutaj ogromną rolę ma do odegrania biznes i jego liderzy. Jak pokazuje przykład działania Funduszu Podwójne Wyzwanie  każda ze stron jest tutaj beneficjentem i każda ze stron może osiągnąć swój własny cel – biznesowy i osobisty.

Podwójne Wyzwanie to propozycja dla lidera, by wykorzystując swoją pozycję i kompetencje, łączył cel społeczny ze swoją działalnością biznesową lub prywatną pasją – np. sportową lub inną. I w ten oto sposób stał się bohaterem wyzwania.

Wsparte do tej pory wyzwania:

Zasilenie Funduszu Wieczystego im. Piotra Pawłowskiego, który będzie wspierał aktywnych liderów działających na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.
Szczegóły na stronie: https://www.podwojnewyzwanie.com/fundusz-wieczysty-im-piotra-pawlows

Zbiórka na zakup cyfrowego oka C-EYE, które pomoże w diagnostyce uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 327 im. dr Anny Lechowicz oraz wspomoże ich komunikację z nauczycielami i otaczających ich światem.
Szczegóły na stronie: https://www.podwojnewyzwanie.com/zakup-c-eye-dla-sp-nr-327

www.podwojnewyzwanie.com

II Podwójne Wyzwanie - utworzenia Funduszu Wieczystego im. Piotra Pawłowskiego

Fundusz będzie finansował stypendia dla osób z niepełnosprawnością, które prowadzą organizacje społeczne i działają na rzecz integracji społecznej.

Czytaj więcej