Konferencje

Konferencje Koalicji Liderzy Pro Bono – wcześniej Koalicji Prezesi-wolontariusze – organizowane są od 2013 roku i za każdym razem gromadzą koordynatorów wolontariatu pracowniczego, menedżerów HR, CSR, kadrę zarządzającą, członków zarządów, a także przedstawicieli sektora NGO, liderów przedsiębiorczości społecznej i aktywnych wolontariuszy.

Doroczne konferencje Koalicji Liderzy Pro Bono to jedyne w Polsce spotkania, w całości poświęcone zagadnieniom wolontariatu kompetencji i wolontariatowi pracowniczemu.

Biorą w nich udział wybitni prelegenci, eksperci, przekazując cenną wiedzę, ciekawe informacje  oraz przykłady dobrych praktyk z Polski i ze świata. Co równie istotne, konferencje tworzą przestrzeń do spotkania i dialogu pomiędzy przedstawicielami biznesu i przedstawicielami organizacji pozarządowych. Sprzyjają budowaniu środowiska liderów biznesu odpowiedzialnych społecznie.

Poniżej dostępne są materiały ze wszystkich dotychczasowych konferencji Koalicji.

Agenda spotkania.