Jesteśmy liderami różnych firm i organizacji działających w Polsce, których łączy przekonanie o wartości wolontariatu i społecznego zaangażowania biznesu. Mówimy o tym głośno, bo wolontariat ma ogromną moc sprawczą, szczególnie w obliczu wyzwań współczesnego świata – społecznych, ekologicznych, gospodarczych.

Jako Liderzy Pro Bono dzielimy się tym co mamy najcenniejsze – własną wiedzą, doświadczeniem, kompetencjami, czasem. Realizując wolontariat kompetencji wspieramy organizacje pozarządowe, ich liderów i ważne inicjatywy społeczne.

Jako prezeski, prezesi i członkowie zarządów firm i organizacji wspieramy swoich pracowników w wolontariacie pracowniczym. Zdajemy sobie sprawę z tego, że pokolenia Y i Z oczekują od nas – pracodawców – nie tylko możliwości rozwoju zawodowego, ale również aktywnego udziału i spełniania się w rozwiązywaniu rożnych problemów otaczającego ich środowiska.

Koalicja Liderzy Pro Bono to wyjątkowy projekt, który od 2011 roku buduje i rozwija platformę współpracy oraz wymiany doświadczeń pomiędzy liderami biznesu a liderami organizacji społecznych. Koordynowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Finansowany jest przez członków Koalicji według przyjętego modelu finansowania.

Model finansowania projektu Koalicja Liderzy Pro Bono