Jednym z filarów działalności ANG Spółdzielni jest budowanie kapitału ludzkiego. Strategia rozwoju zakłada, że Spółdzielnia będzie tworzyć kapitał społeczny poprzez angażowanie się w inicjatywy na rzecz współpracy międzyludzkiej, zarówno wewnątrz naszej firmy, jak i  społeczności poza firmą. Chcemy dzielić się naszą wiedzą, doświadczeniem i zasobami, budując kapitał społeczny, kapitał zaufania i  współpracy, tak aby zmieniać świat na lepszy. W ramach Fundacji „Nienieodpowiedzialni”, powołanej przez ANG, działa program edukacji finansowej „Będę Kim Zechcę”. Opiera się on na autorskich scenariuszach zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

„Finanse na wesoło” to warsztaty, które w przyjazny i lekki sposób przekazują młodym osobom, czym są i skąd się biorą pieniądze, jak nimi zarządzać i odpowiedzialnie wydawać. W zależności od wieku dzieci i wybranego scenariusza można skupić się na obiegu pieniądza w gospodarce (skąd się bierze i co się z nim dzieje), podstawach działalności przedsiębiorstwa lub odpowiedzialnym korzystaniu z produktów finansowych. Wszyscy współpracownicy ANG Spółdzielni mogą wziąć udział w szkoleniu i zachęcani są do prowadzenia takich warsztatów w lokalnych szkołach.

Program działa od 2013 r. i każdego roku kilkaset dzieci bierze udział w prowadzonych przez nas zajęciach.