Idea przedsiębiorczości społecznej, łączącej cele społeczne i ekonomiczne, jest szansą na rozwiązanie wielu problemów społecznych. ANG Spółdzielnia od 2013 r. wspiera organizację Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne (https://konkurs-es.pl/) – Artur Nowak-Gocławski, prezes zarządu ANG Spółdzielni, jest członkiem Rady Konkursu, a nasi wolontariusze pomagają w ocenie wniosków od strony finansowej i biorą udział w wizytach lokalnych w przedsiębiorstwach.

Artur Nowak-Gocławski

Wierzę, że jako przedsiębiorcy i liderzy mamy rolę sięgającą znacznie dalej niż tylko prowadzenie dla swoich akcjonariuszy efektywnych ekonomicznie biznesów. Jestem przekonany, że powinniśmy podejmować działania…

Czytaj więcej