Enactus to  międzynarodowy program  łączący świat akademicki ze światem biznesu. Studenci wspierani przez biznes i uczelnie tworzą start-up’y społecznie odpowiedzialne.

IDEA Enactus

Enactus jest inicjatywą, w której spotykają się obecni liderzy, przedstawiciele biznesu oraz środowiska naukowego z liderami przyszłości, zdolnymi i aktywnymi studentami. Każdego dnia na świecie studenckie zespoły Enactus z pomocą opiekunów naukowych i doradców biznesowych realizują innowacyjne projekty biznesowe. Kierując się zasadami etyki, tworząc innowacje społeczne i technologiczne, poszukują rozwiązań biznesowych oraz mechanizmów rynkowych, które trwale i skutecznie poprawią jakość życia lokalnych społeczności.

Zadaniem studentów w ramach programu Enactus jest zaplanowanie i realizacja biznesowych projektów w 3 obszarach: ekonomicznym, ekologicznym i społecznym.
Projekty powinny odpowiadać na konkretny problem. Poprzez wdrażanie i wykorzystanie koncepcji biznesowych, edukację grupy docelowej oraz jej aktywizację, działania powinny osiągać mierzalne i stabilne efekty. W ramach programu Enactus studenci tworzą zespoły, a następnie, z pomocą opiekuna naukowego oraz doradców biznesowych, planują i realizują projekty o charakterze biznesowym, adresowane do społeczności lokalnych. Drużyny Enactus wypracowują, rozwijają i wdrażają długookresowe strategie rozwoju, zarówno swojego zespołu, jak i prowadzonych inicjatyw, tak by przynosiły stabilne, trwałe efekty i funkcjonowały „samodzielnie”. W Polsce Enactus współpracuje z 14 największym ośrodkami akademickimi.

Raz w roku firma doradztwa zawodowego BIGRAM organizuje konkurs Enactus Poland National Competition, podczas którego studenci mają okazję zaprezentować wyniki swojej pracy przed biznesowym jury, w skład którego wchodzą menedżerowie, dyrektorzy i prezesi  wiodących przedsiębiorstw. To wyjątkowe spotkanie, które stwarza unikatową okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń, oraz wspiera rozwój prowadzonych przez studentów inicjatyw.

Enactus w Polsce w liczbach: 502 aktywnych studentów; 14 aktywnych zespołów, 40 społecznie odpowiedzialnych projektów w realizacji.

Enactus na świecie: (wcześniej SIFE) to powstała w 1975 roku w Stanach Zjednoczonych, międzynarodowa organizacja non-profit, która wspiera studentów ponad 1700 uczelni wyższych w 37 krajach. Jest to największe na świecie stowarzyszenie łączące świat akademicki ze światem biznesu. Główną jednostkę Enactus stanowi Enactus World Headquarters w Springfield w stanie Missouri, którego częścią jest departament zagraniczny – Enactus International. W poszczególnych państwach działają organizacje koordynujące  program Enactus. Do twj pory udział w programie wzięło 72000 uczestników z 1730 zespołów z całego świata – w program zaangażowanych jest 37 państw.

www.enactus.pl

www.bigram.pl