Global Management Challenge to rozbudowana symulacja biznesowa, w której biorą udział zespoły studenckie (II – V rok studiów) oraz firmowe. Drużyny podczas zmagań wcielają się w role zarządów przedsiębiorstw i rywalizują ze sobą na wirtualnym rynku.

GMC to konkurs na bazie symulacji komputerowej stworzonej dla biznesu, w której zespoły (3-5 osób) zarządzają firmami i konkurują z innymi na wirtualnym rynku. Drużyny pracownicze mogą tworzyć pracownicy różnych działów/specjalizacji, co dodatkowo sprzyja wymianie wiedzy i poszerza zakres zainteresowań uczestników.

GMC w zaawansowanym programie szkoleniowym wykorzystał element grywalizacji, będący w uproszczeniu wykorzystaniem  mechanizmów związanych z grami, w sytuacjach i dziedzinach niebędących grami.

Symulacja prowadzona jest w formie konkursu. W każdej krajowej edycji wyłaniany jest jeden zwycięzca następnie reprezentujący kraj na finałach światowych. Mamy więc tutaj element typowej rywalizacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami, „grającymi” na tych samych zasadach o osiągniecie jednego celu. Rozgrywka nie jest toczona indywidualnie przez każdy zespół. Drużyny podzielone są na grupy w ramach których rywalizują o osiągnięcie jak najwyższego wyniku inwestycyjnego. Decyzje jednej drużyny mają wpływ na konkurentów z grupy przez co zachodzi pełna interakcja pomiędzy uczestnikami. Przekłada się to na duże zaangażowanie emocjonalne a te z kolei potęguje przyswajaną wiedzę i motywuje graczy do pracy nad symulatorem i poprawiania wyników swojej wirtualnej firmy.

GMC Poland zyskał uznanie i jest rozpoznawalny m.in jako efektywne narzędzie rozwojowe, integracyjne wśród firm różnych branż i wielkości (w Polsce już ponad 300 firm). Innowacyjność i wykorzystane mechanizmy sprawiają że GMC znajduje również szerokie zastosowanie jako narzędzie rekrutacji młodych talentów (sponsorowanie zespołów studenckich), rozwoju umiejętności, czy też zdobywania praktyki menedżerskiej.

GMC w Polsce w liczbach: 19 edycji w Polsce, 350 zaangażowanych firm, 27000 absolwentów konkursu, 83 uczelnie.

www.gmcpoland.pl

www.bigram.pl