W 2019 r. wolontariusze Fundacji Santander Bank Polska zrealizowali 203 akcje społeczne, a w program wolontariatu pracowniczego zaangażowało sie ponad 2 000 Pracowników. Swoimi wspólnymi działaniami wsparliśmy około 48 000 beneficjentów.

Oddolne inicjatywy pracowników Banku Santander na rzecz organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych wspierane są przez Fundację Santander Bank Polska S.A. od 2009 roku. Wolontariusze sami zgłaszają pomysły na działania, będące odpowiedzią na realne potrzeby lokalnych społeczności. Pozyskują dodatkowych sponsorów i partnerów. W ostatnich latach odbiorcą większości projektów były osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Wolontariusze między innymi organizowali mikołajki w świetlicach środowiskowych, imprezy charytatywne, wyjazdy edukacyjne i kulturalne dla dzieci z domów dziecka, nieśli pomoc rodzinom dotkniętym ubóstwem i nieszczęśliwymi zdarzeniami losowymi itp.

Jedną z form promowania i inspirowania do podejmowania działań na rzecz potrzebujących, środowiska naturalnego, czy społeczności lokalnych jest coroczny konkurs „Wolontariat Roku”, w którym wszyscy pracownicy Banku mogą głosować na najlepszy wolontariat. Zwycięzcy otrzymują dodatkowe środki na działalność społeczną.

O działaniach społecznych Fundacji oraz pracowników banku można przeczytać na stronie Fundacji Santander

Fundacja Santander Bank Polska za swoje działania wolontariackie  zdobyła następujące nagrody i wyróżnienia w 2020r.:

  • Wyróżnienie dla najaktywniejszych instytucji i osób w programach edukacyjnych w 2019 r., realizowanych z inicjatywy ZBP dla najbardziej aktywnych banków (w Projekcie BAKCYL) dla Santander Bank Polska S.A.
  • Złoty Bankier – I miejsce w kategorii Bank wrażliwy społecznie za kampanię Senior samodzielny i bezpieczny w sieci
  • Społeczny Wymiar Biznesu – wyróżnienie za program Wolontariat Jaki Chcesz poprzez zaangażowanie ponad 1300 pracowników w akcje w całej Polsce, w ramach którego jest realizowany m. in. Festiwal Zaczarowanej Piosenki w Krakowie.
  • Honorowy Wolontariusz Fundacji Hospicyjnej – nagroda za „regularne wsparcie, które ma różne oblicza, za ogromną liczbę niezwykłych, pełnych energii wolontariuszy, dzięki którym nie tylko zbiórki pieniężne i rzeczowe, ale też nagrana płyta, przepyszne ciasta czy sportowa rywalizacja są okazją do bezinteresownego pomagania”