Fundacja Rejs Odkrywców pomaga młodym ludziom iść dobrym kursem. Uważamy, że żeglarstwo uczy odpowiedzialności i kształtuje charaktery.

Fundatorami są Michał Ciundziewicki i Marcin Maszewski, przyjaciele, wspólnicy, żeglarze – pasjonaci, właściciele Jet Line, firmy zajmującej się komunikacją w przestrzeni publicznej i reklamą zewnętrzną z siedzibą na warszawskim Żoliborzu.

Celem Fundacji Rejs Odkrywców i celem organizowanych Rejsów Odkrywców jest pomaganie młodzieży w odpowiedzialnym podejmowaniu dobrych, mądrych decyzji życiowych. W tym znaczeniu żeglowanie jest naszym środkiem do celu. Dzielimy się żeglarską pasją i przekazujemy młodym żeglarzom wartości, które są nam bliskie: pracę, współpracę, przyjaźń i odpowiedzialność. Naszą misją jest promowanie modelu życia, w którym są one wartościami.

Jednorazowa w założeniu akcja, zaplanowana jesienią 2011 roku w ramach inicjatywy firmowej na maj 2012 roku, przerodziła się w wieloletni program i dała początek Fundacji, która powołana została 5 grudnia 2012 roku. Nadzór nad Fundacją sprawuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Realizacja projektu

W Fundacji organizujemy żeglarskie wyprawy dla dzieci i młodzieży, często z trudniejszym startem w dorosłe życie, objętych opieką terapeutyczną. Ale nie tylko. W Rejsy Odkrywców pływają bardzo dobrzy uczniowie, zaangażowani wolontariusze, ciekawi świata pasjonaci, harcerze.

Organizujemy dwa rejsy w roku. Dotychczas (maj 2012 – sierpień 2019) odbyło się szesnaście Rejsów Odkrywców. Wzięło w nich udział blisko 350 młodych osób. Rejsy mają miejsce zazwyczaj w maju lub czerwcu, ale rekrutacja i przygotowania trwa niemal przez cały rok szkolny. Przygotowania do nowego sezonu i rekrutację zaczynamy w drugiej połowie września / na przełomie września i października. W ramach przygotowań w trakcie roku prowadzimy około 50 spotkań z przyszłymi żeglarzami, głównie żeglarskich, edukacyjnych – z udziałem wolontariuszy Fundacji a także spotkań o różnej tematyce – z udziałem gości specjalnych, którzy dzielą się innymi pasjami, wiedzą. 

Beneficjenci

Bezpośrednimi beneficjentami działań Fundacji Rejs Odkrywców są dzieci i młodzież, uczestniczące w programie Fundacji i w Rejsach.
Beneficjentami pośrednimi są całe rodziny, rodzice i opiekunowie dzieci, społeczeństwo.
Uważamy, że zgodnie z naszą dewizą „zrób coś dla innych, zrób coś dla siebie”, beneficjentami jesteśmy również my wszyscy: wolontariusze Fundacji, organizatorzy i współuczestnicy Rejsów Odkrywców.

W 16 Rejsach Odkrywców wzięło udział 341 młodych osób, w większości będących pod opieką miejsc wsparcia młodzieży: świetlic i środków terapeutycznych, domów dziecka.  Od początku naszej działalności współpracowaliśmy z 16 różnymi instytucjami i miejscami wsparcia.
Blisko 90 osób wzięło udział w Rejsach więcej niż raz (zgodnie z regulaminem można popłynąć w Rejs Odkrywców maksymalnie 3 razy), sfinansowaliśmy kursy i szkolenia dla 9 osób, 7 osób zdało egzaminy i zdobyło patenty żeglarskie.  

Dewiza Fundacji brzmi „zrób coś dla innych, zrób coś dla siebie”. Zgodni z nią innym, ważnym celem Fundacji jest promowanie wolontariatu i postaw prospołecznych. Aby popłynąć w rejs, trzeba zrobić coś dla siebie (poprawić stopnie w szkole) i zrobić coś dla innych (poświęcić w zależności od wieku 20 lub 30 godzin na systematyczną pracę w wolontariacie).

Rejsy nie są prezentem ani wycieczką. W ich trakcie każdy jest pełnoprawnym członkiem załogi i podczas swojej wachty w równym stopniu jak inni wykonuje polecenia kapitana oraz oficerów.  Obowiązuje zasada, że wszyscy są jedną załogą i jednakowo uczestniczą w pracach na żaglowcu, w kuchni, na pokładzie. Nie ma możliwości unikania obowiązków. Poza żeglarskimi obowiązkami są również organizowane zajęcia i szkolenia: z bezpieczeństwa, obsługi takielunku oraz żagli, nauka wiązania węzłów żeglarskich, prezentacje dotyczące planowanych miejsc postoju, wycieczki czy konkursy.

Zaangażowanie pracowników firmy

W biurze Jet Line pracuje 30 osób: 25 pracowników etatowych, 5 stałych współpracowników.

W działania fundacji włączają się również nasi przyjaciele i znajomi. Jesteśmy dumni, że jako wolontariusze dołączają do nas nasi młodzi żeglarze.

W pracę Fundacji aktywnie angażują się pracownicy i współpracownicy firmy, z każdego szczebla. W sezonie 2018 / 2019 wolontariuszami było 9 osób pracujących i współpracujących z Jet Line. Wiele osób w Jet Line ma patenty żeglarskie i żeglowanie także jest ich pasją.

Żeglowanie nie łączy się z biznesem firmy. Benefity płynące z wsparcie fundacji nie mają charakteru bezpośrednio biznesowego. Czynnie uczestnicząc w pracach fundacji, pracownicy mogą wziąć udział w rejsach – czyli rozwijać pasję. Największym benefitem jest radość z zarażania żeglowaniem innych i satysfakcja z tego, że własna pasja jest źródłem zmian, konkretnych umiejętności i przyczyną autentycznej radości dzieci i młodzieży.  

Zarząd Fundacji: Marcin Maszewski (członek zarządu Jet Line), Agnieszka Maszewska 
Rada Fundacji: Michał Ciundziewicki (prezes zarządu Jet Line), Robert Węgrzynowski
Biuro Fundacji: Beata Wilewska
Wszystkie funkcje są pełnione społecznie.