Środowiskowy Dom Samopomocy ” Młodzieżowy Szopen”, prowadzony przez Fundację Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA w Gdańsku przy ulicy CHOPINA 42, jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla młodzieży z Gdańska, oferującym realizację programu terapeutycznego oraz edukacyjnego. Placówka wspiera młodych ludzi, mających trudności z funkcjonowaniem w środowisku, dotkniętych zaburzeniami psychicznymi takimi jak: fobie szkolne, trudności adaptacyjnie, zaburzenia nerwicowe, depresyjne, emocjonalne i inne związane z adolescencją.

Zadaniem wolontariuszy Ikano Banku, we współpracy z IKEA Gdańsk, która zasponsorowała część wyposażenia, była rewitalizacja jednego z pomieszczeń służącego do prowadzenia indywidualnych spotkań terapeutycznych i wyciszających.  Pomieszczenie to zostało zaprojektowane i urządzone przy wsparciu psychologów, terapeutów, pracowników i podopiecznych Fundacji FOSA. Powstała nowa przestrzeń terapeutyczna dla młodzieży, która naprawdę jej potrzebuje.