292 wolontariuszy firmy pomogło mieszkańcom placówek opiekuńczych i wychowawczych. Wolontariusze wykonali drobne prace remontowe na rzecz lokalnych społeczności, domów dziecka, szpitali, świetlic itp.