Cel projektu: pozyskanie funduszy na pomoc krwiodawcom i ich rodzinom, promowanie zdrowego stylu życia i idei biegania oraz podnoszenie świadomości nt. krwiodawstwa wśród uczestników imprezy.

Uczestnicy biorą udział w biegach na różnych dystansach, dostosowanych do płci i grupy wiekowej. Oprócz tego, na miejscu, organizowane są również kursy pierwszej pomocy oraz zbiórki krwi.

Beneficjentami projektu są krwiodawcy oraz Polski Czerwony Krzyż.