Celem projektu jest wspieranie młodych talentów literackich wśród dzieci z domów dziecka.

Dzieci przesyłają na konkurs swoje prace – bajki napisane na dany temat, które następnie są oceniane przez wolontariuszy. 10 autorów prac z największą liczbą punktów zostaje nagrodzonych wyjazdami na warsztaty literackie.