Ideą działań jest promocja czytelnictwa. Chętni wolontariusze przekazują swoje książki i gry planszowe – bajki, podręczniki, albumy itp.,  dzieciom z domów dziecka.

Dotychczas zebranych zostało 100 książek, które przyniosło 397 wolontariuszy.