Celem projektu jest zbadanie aktywności oraz świadomości osób starszych w kwestii spraw finansowych. Jest to przygotowanie do uruchomienia programu edukacyjnego dla seniorów.

Wśród grupy docelowej przeprowadzana jest ankieta zawierająca pytania na temat sposobów spędzania wolnego czasu, aktywności, dostępu do opieki medycznej, zarządzania pieniędzmi, ubezpieczeń itp.

Beneficjentami projektu są osoby w wieku 65+, zamieszkujące obszar Warszawy i okolic.

W to przedsięwzięcie zaangażowanych jest 200 wolontariuszy Unum Życie TUiR

Działania wolontariuszy wspomaga Platforma badawcza Ariadna.