Cele projektu: zbiórka żywności dla potrzebujących oraz  edukacja i zwiększanie świadomości w temacie przeciwdziałania marnowaniu żywności.

Projekt polegał na zbiórce żywności wśród pracowników firmy i przekazanie jej podopiecznym Polskich Banków Żywności, którymi są osoby bezdomne, ubogie, w ciężkiej sytuacji życiowej, schorowane, jadłodajnie, ośrodki pomocy itp.

W akcji udział wzięło 397 wolontariuszy Unum Życie i w sumie zebrano 1526 kg żywności.