Pracownicy firmy  przeprowadzili prace renowacyjne i ogrodnicze na terenie szkoły, wyremontowali także salę do nauki dla Stasia, ucznia z chorobą autystyczną. Poprzez wolontariat pracowniczy budujemy takie kompetencje jak wzrost motywacji, kreatywność, zaangażowanie w swoje działania, chęć podejmowania inicjatywy.