Celem aukcji jest pozyskanie pieniędzy na wsparcie finansowe wybranych fundacji. Są to zazwyczaj fundacje mające pod swoją opieką chore lub niepełnosprawne dzieci. Staramy się wybierać mniejsze fundacje, którym trudniej jest znaleźć dofinansowanie. Do tej pory zbieraliśmy fundusze m.in. dla Fundacji „Dziecięca Fantazja” (rok 2019),  Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością „Potrafię Więcej” (rok 2018), Stowarzyszenia „Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia” (rok 2017),  Fundacji „Synapsis” (rok 2016). Środki przeznaczane są na leczenie, podniesienie komfortu życia podopiecznych, spełnianie ich marzeń, organizację pikników itp.

Po dokonaniu wyboru fundacji, której zostaną przekazane pieniądze z aukcji, pozyskujemy przedmioty na licytację. Podczas Seminarium Inwestycyjnego jest przeprowadzana licytacja pozyskanych przedmiotów oraz zbiórka pieniędzy do puszki. Licytacja odbywa się raz w roku.

W organizację licytacji zaangażowana jest jedna osoba, a do 10 pracowników bierze czynny udział w licytacji W licytacji biorą udział pracownicy zarówno niższego szczebla, jak i na stanowiskach menadżerskich.