Krótka historia

W 2011 roku, Europejskim Roku Wolontariatu, kilku prezesów dużych firm działających w Polsce postanowiło połączyć siły i rozpocząć publiczną dyskusję na temat istotnej roli biznesu w budowaniu i wzmacnianiu aktywności społecznej oraz wolontariatu w Polsce. Ze względu na swoje dotychczasowe działania, sami byli przykładem liderów zaangażowanych społecznie. Przestrzeń do utworzenia projektu pod nazwą Koalicja Prezesi-wolontariusze stworzyła im Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, która wraz ze swoją spółką non-profit Inwestycje Społeczne, stała się koordynatorem projektu.

Pierwszym symbolicznym, wspólnym działaniem Prezesów-wolontariuszy był Apel „Czas biznesu, czas pomagania” wystosowany do liderów biznesu w Polsce, w którym zachęcają do włączenia się w działania Koalicji i propagowania wolontariatu w swoich środowiskach.

Apel

Czas biznesu, czas pomagania