Matryca raportowania wolontariatu pracowniczego

Od przełomu marca/kwietnia 2023 grupa robocza składająca się z członków Koalicji pracuje nad przygotowaniem Matrycy do raportowania wolontariatu pracowniczego na potrzeby ESG oraz raportowania pozafinansowego.