Laureaci 1. edycji Nagrody “Człowiek Wiedzy i Doświadczenia” 2017

Prof. Jan Madey – nominowany przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci

Profesor zwyczajny w Instytucie Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Od początku swej kariery zawodowej związany z Uniwersytetem Warszawskim. Należy do współzałożycieli Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci oraz był jednym z inicjatorów uczestnictwa Polaków w Konkursie Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (pełni rolę Narodowego Organizatora EUCYS). Od 23 lat z powodzeniem łączy własną karierę naukową z opieką nad kolejnymi pokoleniami młodych programistów, wśród których większość to dawni podopieczni Funduszu. Jego zaangażowanie i pomoc jest jednym z sekretów polskich sukcesów w EUCYS, a autorytet i osobisty przykład sprawiają, że w działania konkursowe każdego roku angażują się dziesiątki uznanych naukowców – pracujących także, jako wolontariusze w roli jurorów Konkursu, recenzentów zgłoszonych projektów badawczych, czy opiekunów naukowych finalistów.

Prof. Anna Tylki – Szymańska – nominowana przez Stowarzyszenia Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie

Profesor zwyczajny w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Od ponad 30 lat jej praca zawodowa i zainteresowania dotyczą chorób metabolicznych. Założyła kilka Stowarzyszeń i od 40 lat wspiera pacjentów i ich rodziny w trudnej do zaakceptowania drodze związanej z ciężkimi i nieuleczalnymi chorobami genetycznymi. W ramach wolontariatu, współorganizuje i prowadzi międzynarodowe konferencje, które mają na celu szkolenie lekarzy ze szpitali rejonowych w Polsce i Europie wschodniej. Od 20 lat w trakcie turnusów i konferencji prowadzi nieodpłatnie konsylia i konsultacje pacjentów, którzy mają problem z dotarciem do specjalisty i uzyskaniu fachowej porady.

Robert Manz – nominowany przez Fundację Samodzielni Robinsonowie

Partner Zarządzający w Enterprise Investors, zarządza funduszami private equity w Europie Środkowo-Wschodniej.  Jest założycielem i fundatorem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, współtwórcą programu mentorskiego SBA, promującego współpracę  specjalistów inwestycyjnych z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Jest również współzałożycielem i członkiem Rady Fundacji Valores, funduszu filantropijnego wspierającego działania społeczne. Od 2015 roku wspiera Fundację Samodzielni Robinsonowie poprzez mentoring i doradztwo eksperckie dotyczące bieżącej działalności oraz jej strategicznego rozwoju.

Aleksandra Stanek – Kowalczyk – nominowana przez Fundację Samodzielni Robinsonowie

Ekspertka w dziedzinie odpowiedzialnego zarządzania i zrównoważonego rozwoju. Specjalizuje się w strategiach transformacji biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju, zarządzaniu relacjami z kluczowymi interesariuszami. Jest autorką szeregu publikacji i wykładowcą z zakresu odpowiedzialnego zarządzania. Członek Komitetu Technicznego 305 zajmującego się społeczną odpowiedzialnością, w tym ISO 26000.

Ekspertka w dziedzinie odpowiedzialnego zarządzania i zrównoważonego rozwoju. Starszy menadżer w zespole Sustainability Consulting Central Europe w Deloitte. Wspiera mentoringiem i doradztwem Fundację Samodzielni Robinsonowie, pomaga w wypracowywaniu strategii, wizji i narzędzi niezbędnych do realizacji projektu Food for Good, w usprawnianiu modelu zarządzania organizacją. Od 20 lat jest czynną instruktorką ZHP, od 15 zajmuje się wolontariacko kształceniem harcerskiej kadry. Była mentorką w projekcie „Vital Voices”.

Grażyna Jagodzińska – nominowana przez Fundację Przedsiębiorczości Kobiet

Z wykształcenia inżynier budownictwa, absolwentka Politechniki Warszawskiej i studiów podyplomowych w L’Ecole Nationale des Ponts et Chaussee w Paryżu,  nauczyciel akademicki na Politechnice Warszawskiej.  Od 25 lat właścicielka firmy projektowo-badawczej, a kilka lat temu zafascynowana kulturą i medycyną wschodu utworzyła drugą firmę, której celem jest propagowanie  Ayurvedy i zdrowego stylu życia. Za swój największy sukces uważa, że udało jej się osiągnąć harmonię pomiędzy  pracą i życiem osobistym. Pełni społeczną funkcję Wiceprezesa Międzynarodowego Forum Kobiet – Stowarzyszenia Kobiet Nauki i Biznesu przy SGH.

W ramach wolontariatu kompetencji wspiera „Fundację Rufus Pomaga”. Jest również mentorką w Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, gdzie pomaga w pozyskiwaniu finansowania i realizacji inicjatyw społecznych i biznesowych podopiecznych Fundacji.Dotychczas wspierała 6 podopiecznych w 4 edycjach programu. Pięć spośród mentee Grażyny Jagodzińskiej zarejestrowało firmę, szósta jest w trakcie.

Dagmara Strzębicka – nominowana przez Fundację Przedsiębiorczości Kobiet

Od lat współpracuje jako doradca i trener z twórcami nowych projektów biznesowych. Specjalizuje się w modelach biznesowych i ocenie potencjału rynkowego.Współpracowała z Lewiatan Business Angels przy Konfederacji Lewiatan, funduszami seed i inkubatorami przedsiębiorczości (Science2Business, KIGmed, CITT, Nickel Incubator, Trio Fund) oraz inwestorami indywidualnymi.

W latach 2015-2016 brała udział w rozwijaniu sieci inwestorek indywidualnych Black Swan Fund, gdzie odpowiadała za pozyskiwanie i coaching projektów, przygotowania do sesji pitchingowych i procesowanie transakcji.

Jako mentorka pomaga lepiej zrozumieć mechanizmy biznesowe, przemyśleć model i zweryfikować szanse powodzenia biznesu. Wspiera także projekty w zaplanowaniu budżetu i poszukiwaniu odpowiedniego źródła finansowania zewnętrznego.Specjalizuje się w marketingu strategicznym, modelach biznesowych i ocenie potencjału rynkowego koncepcji. W ramach działań Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet Dagmara Strzębicka realizowała wolontariat kompetencji od 2013 roku. Dotychczas wspierała 7 podopiecznych (5 zespołów) w 4 edycjach programu w zakresie tworzenia marek, budowania strategii marketingowych, tworzenia biznesplanów. Dzięki wsparciu Dagmary Strzębickiej udało się zmienić oraz dopracować modele biznesowe, założyć innowacyjne firmy w różnych branżach, pozyskać finansowanie dla wielu inicjatyw społecznych, a 4 Zespoły zarejestrowały firmę.

Rafał Szczepanik – nominowany przez Fundację Uniwersytet Dzieci

Od 15 lat prowadzi szkolenia menedżerskie, wyjazdy integracyjne i gry symulacyjne. Jest trenerem i jednocześnie menedżerem: współzałożyciel i były wiceprezes portalu Pracuj.pl, obecnie szef fundacji szkoleniowej Training Projects i portalu HRmapa.pl. Pracował w Danii i Gwatemali, prowadził szkolenia w Hiszpanii, Holandii, Bułgarii i na Litwie. Jest założycielem Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Outdoor, które zrzesza, szkoli i certyfikuje trenerów team building. Od 10 lat prowadzi szkolenia integracyjne oraz związane z pracą w zespole, komunikacją i zarządzaniem zespołem.

Jeden z 4 najlepszych polskich trenerów biznesu (wg  rankingu  Profit i  KPMG) o dużym doświadczeniu. Autor książki  „Budowanie zespołu” oraz współautor książki „Budowanie kultury innowacyjności”. Od 2000 roku angażuje się w wolontariat kompetencji na rzecz Fundacji Uniwersytet Dzieci. Efektem tego są takie działania jak konsultacje i doradztwo strategiczne, pomoc w stworzeniu strategii rozwoju fundacji na lata 2016-2020, doradztwo w zakresie spraw pracowniczych, konsultacje i doradztwo programowe, współtworzenie scenariuszy lekcji z zakresu doradztwa zawodowego czy realizacja cyklu szkoleń dla pracowników.

Małgorzata Marek – nominowana przez Fundację PwC

Małgorzata Marek posiada ponad 15  doświadczenie biznesowe, szczególnie w zakresie budowania strategii rozwoju biznesu, komunikacyjnych, edukacyjnych, a także Diversity czyli zarządzania różnorodnością. Swoje doświadczenie zdobywała m.in. w Ministerstwie Skarbu Państwa, Parlamencie Brytyjskim, Pracodawcach RP i Provident Polska. W PwC odpowiada za działania z obszaru CSR w 27 państwach Europy Środkowo Wschodniej – koncentrując się na rozwoju przedsiębiorczości, projektach z zakresu edukacji i innowacji społecznych. Współtworzyła globalną strategię CSR firmy, doradza w tworzeniu usług i produktów w obszarze zrównoważonego rozwoju w regionie. Małgorzata zasiada w jury konkursu na najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku, przewodniczy pracom komitetu ds. CSR  Francuskiej Izby Przemysłowo- Handlowej a także jest doradcą pro bono ds. rozwoju NesST Polska i ambasadorką Programu Pomocy Pierwsza Praca. Jest także certyfikowanym coachem (ICF i EMCC EQA).

Jako menadżerka w PwC, odpowiada za rozwój wolontariatu w swojej firmie i angażuje się wolontariacko prywatnie. Od 6 lat bierze udział w programie coachingowym który ma na celu rozwój lidera oraz pracę nad poprawą efektywności działania organizacji pozarządowej. Efektami pracy coacha z coachee było m.in. stworzenie nowych inicjatyw oraz produktów przez organizacje, pozyskanie nowych partnerów, poznanie nowych narzędzi. Przykładem jest Stowarzyszenie Sandomierski Szlak Jabłkowy, który dzięki pracy coachingowej z Małgorzatą stworzył 2 nowe produkty i zdobył nagrodę na targach turystycznych w Kielcach. Pracuje jako mentorka z młodymi ludźmi z organizacji Szczęśliwa Droga, wspiera Stowarzyszenie 61, Fundację Pomocy Pierwsza Praca.