Laureaci 2. edycji Nagrody “Człowiek Wiedzy i Doświadczenia” 2018

Agnieszka Cenzartowicz – nominowana przez Fundację Przedsiębiorczości Kobiet

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na którym rozpoczęła swoją karierę zawodową, kontynuując ją w międzynarodowych firmach i instytucjach. Od 2014 roku jest starszym partnerem w kancelarii SWC Group i zajmuje się prawem własności intelektualnej, korporacji oraz międzynarodowym.

Laureatka jest mentorką w Klubie Mentorek Sieci Przedsiębiorczości Kobiet. Już po raz czwarty bierze udział w programie Biznes w Kobiecych Rękach, w którym bezinteresownie dzieli się swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami, dzięki czemu uczestniczki programu – będące w momencie zakładania nowych firm lub organizacji – poszerzają swoje kompetencje menedżersko-biznesowe, a także świadomość prawną. Firmy prowadzone przez jej podopieczne ciągle się rozwijają i umacniają swoją pozycję na rynku. Laureatka swoimi kompetencjami wspiera również m.in. Fundację Emerging Markets Researchers, Center of Competition Law and Consumer Protection w Gruzji czy Vital Voices.

Alicja Chachaj – nominowana przez Fundację Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Pracuje w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Od ponad 25 lat działa jako wolontariuszka. Jest pomysłodawczynią i organizatorką wielu akcji popularyzujących świadome dawstwo narządów (Tak dla Transplantacji) oraz akcji o charakterze prozdrowotnym i sportowym. Współorganizuje biegi, marsze, wyprawy górskie i rajdy rowerowe, których uczestnikami są osoby po przeszczepie narządów. Twórczyni projektu „Wszystkie dzieci są nasze”, którego beneficjentami są dzieci i młodzież po transplantacji serca i płuc z całej Polski. Jest członkiem zarządu-wolontariuszem Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Współpracuje i wspiera wiele organizacji pozarządowych, m.in. Stowarzyszenie Pogodni i Aktywni z Zabrza, Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu czy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Laureatka wielu wyróżnień za wieloletnią pracę na rzecz osób po transplantacji oraz zwiększanie świadomości społecznej przez promowanie idei transplantacji narządów (podpisywania deklaracji woli) i zdrowego stylu życia.

prof. dr hab. med. Elżbieta Krajewska-Kułak – nominowana przez Ogólny Szpital w Kawali (Grecja)

Kierownik Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB), prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB, przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Promocji i Wolontariatu. Inicjatorka powstania m.in. Uniwersytetu Zdrowego Przedszkolaka/Akademii Młodego Naukowca i Uniwersytetu Zdrowego Seniora. Członek zespołu koordynującego realizację Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2020 w Białymstoku. Współzałożycielka Białostockiego Hospicjum dla Dzieci, w latach 2014–2018 była przewodniczącą Rady Fundacji „Pomóż im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Białymstoku. Założycielka Stowarzyszenia Pro Salute i jego prezes. Społecznik, pomysłodawczyni i organizatorka wielu międzynarodowych konferencji naukowo-szkoleniowych. Od 2000 roku zainicjowała i współorganizowała ponad 370 akcji charytatywnych i promocyjnych. W ramach tych działań uwrażliwia na krzywdę i potrzeby innych osób – w tym chorych, niepełnosprawnych, w złej sytuacji życiowej. Uczy empatii, zasad równego traktowania, szacunku dla drugiego człowieka, życia i zdrowia. Prowadzi wykłady, szkolenia, warsztaty, akcje społeczne na temat zdrowego stylu życia. Pogłębia wiedzę prozdrowotną przedszkolaków, a także seniorów, zwracając uwagę na poprawę jakości życia, zdrowie psychiczne, przeciwdziałanie samotności i aktywizację społeczną osób starszych. Laureatka wielu wyróżnień za działania wolontariackie.

Anna Maj – nominowana przez Fundację Ashoka – Innowatorzy dla dobra publicznego

Ekspert Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. Odpowiada za budowanie strategii i tworzenie modeli współpracy między bankami i partnerami z branży fintech. Ma kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w sektorze usług płatniczych i bankowych (Citigroup, T-Mobile, mBank, PayTel). Mentorka start-upów m.in. w programie Startup Collider by PwC CEE, Warsaw Booster. Ekspert Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC) w programie SME Instrument, finansującym innowacyjne przedsięwzięcia technologiczne. Angażuje się w projekty wspierające różnorodność w biznesie – ambasadorka European Women Payments Network. Doradza przedsiębiorcom społecznym.

W ramach wolontariatu kompetencji laureatka była doradcą i mentorem w projekcie Społeczny Start-Up i konkursie WzmocniONE organizowanym przez Fundację Ashoka. Zainicjowała działania doradcze i marketingowe, które przyczyniły się do uruchomienia organizacji o charakterze społecznych start-upów – Mamo Pracuj i HospiCare. Oba projekty zaistniały na rynku skutecznie i z dużym rozmachem. W procesie doradczym konkursu WzmocniONE kandydatka wspierała Fundację Carrots. Współpraca laureatki z innowatorami Ashoki trwa nieprzerwanie od trzech lat.

Krzysztof Marciniak – nominowany przez Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom SPiNKa

Ekspert od systemów informacyjnych, informatycznych oraz teorii i praktyki zarządzania. Od 1999 roku w branży motoryzacyjnej – obecnie w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji. Projektuje i wdraża oryginalne koncepcje i rozwiązania. W 2000 roku skierował swoje motoryzacyjne pasje w kierunku niepełnosprawnych kierowców i pasażerów. W 2007 roku utworzył organizację pozarządową SPiNKa. Autor unikatowych projektów kierowanych do środowiska osób z niepełnosprawnościami, m.in. Absolwent Driver, w którego ramach dla studentów z niepełnosprawnościami były prowadzone zajęcia z nauki jazdy. Dzięki temu młodzi ludzie, kończąc studia, mieli prawo jazdy. Jest autorem pierwszego wydania „Poradnika niepełnosprawnego kierowcy i pasażera”, kompendium wiedzy o możliwościach korzystania osób niepełnosprawnych z dobrodziejstw motoryzacji. Opracował i wdraża koncepcję powołania w Polsce Krajowego Ośrodka Mobilności Osób Niepełnosprawnych (KOMON). Będzie to wyjątkowa placówka, w której nowoczesna wiedza medyczna, technika i inżynieria samochodowa pozwolą dostosować samochód do indywidualnych potrzeb kierowcy z konkretną niepełnosprawnością. Dzięki inicjatywom laureata tysiące niepełnosprawnych osób w istotny sposób zmieniły swoje życie – są mobilne motoryzacyjnie, przez co łatwiej im zdobyć pracę, założyć rodzinę, realizować marzenia.

Joanna Skałuba – nominowana przez firmę Lokomotywacja Aldona Kłobska

Od 20 lat działa w branży public relations – obecnie związana z małą agencją PR, w której koordynuje kampanie społeczne. Jako wolontariusz powołała i zarządza Fundacją CSR Res Severa, której głównym celem jest upowszechnianie zrównoważonego rozwoju w społeczeństwie i CSR (odpowiedzialności społecznej biznesu) wśród małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych. Od 2016 roku CSR Res Severa organizuje Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”. To autorski projekt edukacyjny i jedyny w Polsce festiwal poświęcony filmom poruszającym problematykę zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Nazwa festiwalu nawiązuje do agendy ONZ i zawartych w niej 17 Globalnych Celów (Sustainable Development Goals – SDGs). Poznaniacy uznali festiwal upowszechniający 17 SDGs za najlepszą inicjatywę pozarządową i festiwal otrzymał statuetkę Inicjatora. Dzięki swoim działaniom kandydatka zjednoczyła reprezentantów różnych obszarów i środowisk wokół idei promowania zrównoważonego rozwoju.