Laureaci 3. edycji Nagrody „Człowiek Wiedzy i Doświadczenia” 2019

prof. dr hab. n. med. Adam Jelonek – nominowany przez Fundację Ronalda McDonalda

Autorytet w dziedzinie pediatrii, przez lata był związany z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie. W latach 1976–1985 ordynator oddziału dializ i transplantologii w Instytucie Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, w którym pracował do 1992 roku, odpowiadając za kolejne obszary. Przez 11 lat ekspert ds. żywienia Światowej Organizacji Zdrowia.

Profesor Adam Jelonek jest współzałożycielem Fundacji Ronalda McDonalda i honorowym prezesem jej zarządu. Twórca głównej idei programowej „NIE nowotworom u dzieci”, realizowanej przez fundację, która pieniądze pochodzące z pierwszego grantu dla Polski wykorzystała na zakup mobilnej kliniki. Ambulans dociera tam, gdzie najtrudniej dostać się do specjalisty. W ramach badań USG na pokładzie kliniki przebadano ponad 70 tysięcy dzieci. Oprócz tego prof. Adam Jelonek stworzył program i zespół specjalistów kształcących lekarzy POZ w profilaktyce i we wczesnej diagnostyce nowotworowej, w którego ramach przeszkolono bezpłatnie ponad 3100 lekarzy. Profesor prowadzi też cykliczne wykłady i spotkania o wczesnych objawach nowotworów, organizowane dla rodziców w całej Polsce.

Propaguje ideę „Aby rodzina mogła być razem”, opieki totalnej nad rodziną w czasie choroby dziecka. Inicjator programu pomocy rodzinie w IP-CZD, Pokoi Rodzinnych Ronalda McDonalda w Szpitalu Pediatrycznym WUM oraz zbudowania pierwszego Polsce Domu Ronalda McDonalda, dzięki któremu rodzice małych pacjentów, przebywających długo w szpitalu, mogą być bliżej swoich dzieci.

Profesor Adam Jelonek nieustająco służy swoją wiedzą innym. Dostępny dla kolegów lekarzy w szpitalu pediatrycznym WUM, wspiera liderów społecznych, ludzi prowadzących fundacje, zakładających organizacje NGO, wolontariuszy. W Fundacji Ronalda McDonalda często się powtarza, że w osobie prof. Adama Jelonka ma ona żywą legendę, człowieka misji. Jest sławą w swoim zawodzie, ale słyszeli o nim także ci, których nie leczył. Jego mądrość, doświadczenie, bardzo rozległa wiedza pokazują, co znaczy erudycja i jak korzystać świadomie z wiedzy innych ludzi. Lekarz wyczulony na małych ludzi. Człowiek wyczulony na człowieka.

Hubert Godziątkowski – nominowany przez Fundację Alabaster

Ekonomista, były nauczyciel akademicki, obecnie prowadzi firmę o profilu medycznym. Pomysłodawca i założyciel stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych (PTCA) oraz fejsbookowych zamkniętych grup wsparcia dla rodziców dzieci z atopowym zapaleniem skóry (AZS) i dla dorosłych pacjentów. Grupy wsparcia skupiają obecnie ponad 43 tysiące osób z całej Polski, które aktywnie uczestniczą w życiu organizacji, korzystają ze źródeł wiedzy, a także wzajemnie sobie pomagają i wspierają proces edukacji na zewnątrz.

Stowarzyszenie zapewnia pomoc rodzinom i fachowe doradztwo, prowadzi także dialog ze środowiskiem lekarskim. Wśród wielu działań Huberta Godziątkowskiego są te związane z upowszechnianiem wiedzy na temat chorób atopowych w społeczeństwie i w środowisku opiekunów dzieci z atopią: wychowawców, nauczycieli szkolnych, a także wśród kadry medycznej z dziedzin pokrewnych (tj. alergologii, dermatologii, pediatrii). Organizuje, współorganizuje i wspiera konferencje, szkolenia, spotkania związane z chorobami atopowymi, a także współpracuje z organami administracji państwowej i samorządowej, tak by zapewnić właściwy poziom wiedzy w dziedzinie atopii w kraju.

W ramach zamkniętych grup wsparcia są prowadzone projekty edukacyjne Edupiątek i „Program mentoringowy dla rodziców”. Ponadto są organizowane transmisje online z konferencji medycznych oraz wideoczaty pacjentów z kadrą medyczną. Na YouTube istnieje kanał wideo AtopiaTV, a od 2017 roku regularnie jest wydawany bezpłatny kwartalnik „Atopia”. Obecnie w PTCA aktywnie działa 26 wolontariuszy oraz sześciu stałych autorów tekstów do kwartalnika „Atopia”.

Małgorzata Bobrowska-Jarząbek – nominowana przez Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży „Wędka” im. każdego Człowieka

Współzałożycielka i partner zarządzający Resource Partners – grupy funduszy, która jest jednym z najaktywniejszych w Europe Centralnej i Wschodniej inwestorem typu private equity, specjalizującym się w produktach i usługach konsumenckich. Od 2018 roku laureatka jest członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK). Od 2011 roku aktywnie wspiera swoją wiedzą organizacje pozarządowe w ramach programu Social Business Accelerator prowadzonego przez PSIK i Fundację Valores. Między 2011 a 2017 pracowała z Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo.

Od 2018 roku, w ramach programu wsparcia NGO Fundacji Valores, Małgorzata Bobrowska-Jarząbek jest mentorem, coachem i doradcą w Stowarzyszeniu Dzieciom i Młodzieży „Wędka” im. każdego Człowieka. Jej działania dotyczą całościowego funkcjonowania organizacji – strategii, wizji, misji, wizerunku. Efekty tej pracy odzwierciedlają zmiany odczuwalne zarówno przez zespół, jak i przez podopiecznych stowarzyszenia. Stowarzyszenie Wędka zajmuje się dziećmi spędzającymi swój wolny czas na ulicach bez opieki rodziców i specjalizuje się w organizowaniu zajęć dla swoich podopiecznych. Z programów i sprawdzonych pomysłów Wędki korzysta ponad 400 dzieci i młodzieży w Toruniu. Za swoją działalność stowarzyszenie zostało uhonorowane licznymi nagrodami za innowacyjne podejście do współwychowywania dzieci.

Maciej Górski – nominowany przez Stowarzyszenie mali bracia Ubogich

Menedżer z ponaddwudziestoletnim doświadczeniem w branży private equity, doradztwie finansowym i energetyce. Obecnie pełni funkcję partnera w firmie Equitin Partners, inwestującej w małe i średnie spółki usługowe w Polsce. Dwukrotny uczestnik programu mentorskiego SBA (Social Business Accelerator), promującego współpracę członków Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK) z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich wspiera osamotnione osoby starsze. Dodatkowo angażuje się w pomoc opiekunom osób chorych na alzheimera i wspiera psychologicznie seniorów z całej Polski (prowadzi telefon zaufania dla osób starszych). Obecnie pod stałą opieką mbU jest 350 seniorów z Warszawy, Lublina, Poznania i Pruszkowa.

Maciej Górski wspiera stowarzyszenie przez mentoring i doradztwo eksperckie dotyczące bieżącej działalności oraz planów strategicznego rozwoju organizacji. Regularne spotkania i konsultacje pomogły organizacji spojrzeć na swoją działalność „okiem biznesu” i połączyć działanie czynione z serca z biznesowym podejściem. W efekcie powstał plan wdrożenia efektywnej struktury stowarzyszenia sprzyjającej dalszemu rozwojowi i plan rozwoju regionalnego. Różne działania są już wdrażane. Zostały również udoskonalone wewnętrzne procesy i funkcjonowanie organizacji. Powstał profesjonalny i praktyczny biznesplan, który stał się dla stowarzyszenia mapą drogową do końca 2021 roku.

Robert Ofiara – zgłoszony przez Komitet Ochrony Praw Dziecka

Adwokat Robert Ofiara należy do Izby Adwokackiej w Warszawie i prowadzi kancelarię Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka. Jest uznanym ekspertem w dziedzinie spraw rodzinnych oraz odszkodowań, aktywnie uczestniczy w procesie uświadamiania poszkodowanych o ich prawach i możliwościach dochodzenia. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się publicznie w mediach oraz wspiera wiele organizacji, udzielając bezpłatnych porad prawnych. Obecnie jego priorytetowym projektem jest tworzenie standardów pomocy dziecku i rodzinie w sytuacji rozstania.

Komitet Ochrony Praw Dziecka zajmuje się ochroną praw i interesów dzieci i ich rodzin. Jego misją jest przeciwdziałanie i zapobieganie wszelkim przejawom krzywdzenia dzieci oraz pomoc rodzinom w sytuacjach kryzysowych. Świadczy pomoc psychologiczną, pedagogiczną, diagnostyczną, psychoterapeutyczną, mediacyjną i prawną. Działania adwokata Roberta Ofiary na rzecz KOPD zaowocowały m.in. stworzeniem pierwszego interdyscyplinarnego poradnika „Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców” oraz strony poświęconej projektowi – standardyrozstania.pl. Umożliwia ona bezpłatne pobranie poradnika w wersji PDF, komunikację profesjonalistów i rodziców oraz informuje o organizacjach, w których można uzyskać pomoc w przypadku rozstania. Opracowany poradnik jest zbiorem dobrych praktyk, w tym skierowanych również do prawników, by w prowadzeniu spraw rodzinnych postępowali nie tylko zgodnie z etyką zawodową, lecz także kierowali się dobrem dziecka.

Laureat aktywnie uczestniczy w spotkaniach z ekspertami i partnerami projektu, opracowuje stanowiska prawne grupy na potrzeby komunikatów (petycje, spotkania z organizacjami itp.). Swoją postawą promuje wolontariat i angażuje do działania m.in. zespół swojej kancelarii.