Laureaci 4. edycji Nagrody „Człowiek Wiedzy i Doświadczenia” 2020

Agata Kowalska – nominowana przez Stowarzyszenie Piękne Anioły

Radca prawny i partner w Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy. Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, obsłudze prawnej inwestycji VC/PE oraz w prawie spółek. Zajmuje się także ochroną praw własności intelektualnej i rynkiem e-commerce. Współpracuje z funduszami inwestycyjnymi i start-upami, doradza przy wprowadzaniu spółek na New Connect. Jest ekspertem legislacyjnym Izby Gospodarki Elektronicznej i arbitrem w Izbie ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych przy PZPN. Prowadzi szkolenia dla studentów i przedsiębiorców.

Stowarzyszenie Piękne Anioły pomaga dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, wielodzietnych, rozbitych, dysfunkcyjnych, remontując dziecięce pokoje i łazienki, sale w szkołach, w szpitalach i hospicjach, w świetlicach środowiskowych. Organizuje różne zbiórki, dzięki którym kupuje laptopy, rowery i inne potrzebne sprzęty. Wspiera programy stypendialne, coachingi rówieśnicze. Prowadzi pro bono sprawy rodzinne.

Mecenas Agata Kowalska angażuje się w działalność Stowarzyszenia Piękne Anioły, m.in. wspierając je prawnie i współorganizując programy coachingu rówieśniczego. Zainicjowała akcję „Anioły idą do szkoły z Ekstraklasą”. Udziela bezpłatnej pomocy prawnej również innym organizacjom, tj. Fundacji Pomorze Dzieciom – Domowe Hospicjum. Od wielu lat wspiera doroczną akcję Prawnicy Chorym Dzieciom na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego. Jako mentor wspiera młode prawniczki w ramach akcji fundacji Women in Law. Działa w ruchu ekonomii wartości Open Eyes Economy on Tour.

Rafał Krenz – nominowany przez Fundację Ashoka

Pracownik naukowy Laboratorium Ekonomii Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Forum Współpracy Empowerment, dyrektor Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych Collegium Civitas oraz Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Członek rad programowych i redakcji kilku czasopism specjalistycznych i naukowych. Autor publikacji z obszaru ekonomii społecznej, innowacji społecznych i polityk publicznych. Posiada ponaddziesięcioletnie doświadczenie w nauczaniu na uczelniach oraz 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu organizacjami sektora pozarządowego. Pracował jako menedżer, ekspert ds. innowacji, ekonomii społecznej i solidarności, trener, mentor w ponad 20 projektach unijnych.

Fundacja Ashoka od ponad 25 lat wspiera innowatorki i innowatorów społecznych.

Rafał Krenz współpracuje z fundacją od kilku lat, głównie przy programie WzmocniONE, którego celem jest wspieranie inicjatyw wzmacniających kobiety i dziewczęta. Swoją pomoc w formie doradztwa kieruje do inicjatyw działających na terenach wiejskich, gdzie często trudno o profesjonalne wsparcie. W szerszej perspektywie przyczynia się on do budowania ekosystemu kobiet aktywnych na terenach wiejskich, czego przykładem są działania liczącego prawie 200 kobiet Stowarzyszenia Kobiety Kwiaty Kociewia czy Fundacji Lokalnej Aktywności Społecznej.

Janina Rudawska – nominowana przez Namysłowskie Stowarzyszenie Diabetyków

Z wykształcenia – nauczycielka, ale od 18 lat towarzyszy rodzinom cukrzyków, wspierając ich w codziennych sytuacjach, by zmniejszać ich poczucie zagrożenia, bezradności i osamotnienia. Absolwentka wielu kursów tematycznych z dziedziny edukacji diabetologicznej. Zdobyła pięć certyfikatów upoważniających do prowadzenia wykładów, szkoleń i badań. Skończyła także trzyletnie studium zarządzania organizacją pozarządową. Autorka i współautorka projektów, dzięki którym diabetycy mogli uczestniczyć w turnusach rehabilitacji, skorzystać z sanatorium, pobytów nad morzem i w górach czy aktywności ruchowych.

Namysłowskie Stowarzyszenie Diabetyków zajmuje się m.in. pomocą chorym na cukrzycę, reprezentowaniem ich interesów przed władzami lokalnymi i państwowymi, poprawą prawnej, materialnej i społecznej pozycji chorego w społeczeństwie oraz prowadzeniem szerokiej edukacji na temat choroby, jaką jest cukrzyca.

Rolą laureatki w stowarzyszeniu jest realizacja programu „Postaw zdrowie na nogi”, który opiera się na zapewnianiu pomocy udzielanej przez wielu specjalistów: lekarzy, psychologów, pielęgniarki diabetologiczne, dietetyczki, a nawet szewca – bo cukrzycy muszą nosić buty o jeden numer większe. Laureatka prowadzi comiesięczne wykłady dla seniorów, wykłady na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Namysłowie, realizuje zadanie publiczne „Diabetycy seniorom” w Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w Namysłowie. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli o tym, jak mają postępować z dzieckiem chorym na cukrzycę podczas zajęć w klasie i na WF-ie. Organizuje cykl badań dla społeczności Namysłowa i powiatu w trakcie uroczystości i olimpiad sportowych seniorów – badania poziomów cukru i ciśnienia tętniczego.

Niezwykle aktywna działaczka, laureatka wielu lokalnych i krajowych nagród i wyróżnień za swoją wszechstronną działalność społeczną.

Agnieszka Stępień – nominowana przez Fundację Oswoić Miopatie

Fizjoterapeutka, absolwentka Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie i wykładowca w tamtejszej Katedrze Rehabilitacji. Prelegentka licznych konferencji naukowych w kraju i za granicą. Instruktorka metody PNF (proprioceptywnego torowania nerwowo-mięśniowego) i członek International PNF Association. Od 2004 roku kierownik praktyki fizjoterapeutycznej CRF Orthos. Pracuje z dziećmi i dorosłymi z chorobami neurologicznymi, rzadkimi i zaburzeniami ortopedycznymi narządu ruchu. Prezes Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Członek zespołów doradców powoływanych przy Ministrze Zdrowia, Ministrze Sportu i Polskiej Akademii Nauk.

Fundacja Oswoić Miopatie jest organizacją działającą na rzecz chorych na rzadkie i nieuleczalne choroby nerwowo-mięśniowe. Główne cele działań fundacji to edukowanie, wspieranie i integracja społeczności dotkniętej miopatiami, zachęcanie rodzin do właściwej rehabilitacji zwiększającej niezależność i lepszą jakość życia chorych. Fundacja dąży do podnoszenia świadomości społecznej na temat miopatii, sformułowania standardów opieki nad chorymi z miopatią oraz współpracy z producentami leków.

Laureatka jest pomysłodawczynią zjazdu chorych na miopatie i współorganizatorem konferencji „Oswoić miopatie”. Występuje jako prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach dla pacjentów i organizacji pozarządowych, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Podczas organizowanych przez fundację warsztatów prowadzi zajęcia dla rodziców, indywidualne konsultacje fizjoterapeutyczne oraz webinaria na temat rehabilitacji w domu.

Marcin Stroński – nominowany przez Fundację BNP Paribas

Dwukrotny laureat konkursu „Etyka w finansach” Komisji Etyki Bankowej za eseje dotyczące etyki w bankowości i autor publikacji na ten temat. Aktywny wolontariusz projektu „Bakcyl – bankowcy dla edukacji finansowej młodzieży” z największą liczbą przeprowadzonych lekcji. Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Społecznie pełni funkcję lidera Krajowej Sekcji Bankowców NSZZ Solidarność, a także prezesa Fundacji Pracowników Bankowości i Finansów im. Władysława Grabskiego. Jest też aktywistą miejskim, członkiem i przewodniczącym rady dzielnicy Brzęczkowice i Słupna, członkiem Mysłowickiej rady seniorów, w której zajmuje się tematyką bezpieczeństwa finansowego seniorów.

Laureat, w ramach projektu „Bakcyl – bankowcy dla edukacji finansowej młodzieży” dzieli się swoją wiedzą z dziedziny finansów i bankowości z uczniami szkół. Do tej pory zrealizował ponad 150 lekcji, w których wzięło udział około 3000 uczniów. Jego zaangażowanie zostało uhonorowane na Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, podczas którego otrzymał wyróżnienie dla jednego z najaktywniejszych wolontariuszy programu „Bakcyl”. Ponadto, w ramach aktywności Mysłowickiej Rady Seniorów, laureat edukuje seniorów w temacie bezpiecznego korzystania z bankowości, by mogli chronić się przed działaniem oszustów finansowych.