Rejestracja

Firmy i organizacje, które chcą starać się o Certyfikat “Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości” proszone są o przesłanie wiadomości na mail:
e.maciejewska@filantropia.org.pl