W ramach Konkursu na projekty wolontariackie, Fundacja BNP Paribas zachęca pracowników Banku BNP Paribas z całej Polski do wykorzystania znajomości lokalnych społeczności, ich potrzeb, a także swojej chęci pomagania w celu realizacji własnych inicjatyw społecznych. Zwycięzcy otrzymują finansowanie na wdrożenie swoich pomysłów realizowanych we współpracy z organizacjami społecznymi. Dodatkowo mogą liczyć na merytoryczne wsparcie Fundacji BNP Paribas.

Wybierane inicjatywy są zakorzenione lokalnie
i bazują na rozpoznaniu wyzwań społeczności, a dzięki współpracy wielu podmiotów przynoszą realną zmianę społeczną beneficjentom i całemu otoczeniu.


Konkurs miał już 8 edycji, w trakcie których pracownicy zrealizowali 194 projekty społeczne, przepracowując prawie 8 000 godzin.