• Dobre praktyki BNP Paribas Bank Polska na rzecz 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju

  Bank BNP Paribas, członek Koalicji Liderzy Pro Bono już od kilku lat prowadzi działania na rzecz promowania odpowiedzialnych postaw oraz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. 22 kwietnia, w Międzynarodowy Dzień Ziemi, Bank BNP Paribas stał się również partnerem ogólnopolskiego projektu „Kampania 17 Celów”. „Kampania 17 Celów” mobilizuje polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów…

  Czytaj więcej

 • Konkurs na projekty wolontariackie

  W ramach Konkursu na projekty wolontariackie, Fundacja BNP Paribas zachęca pracowników Banku BNP Paribas z całej Polski do wykorzystania znajomości lokalnych społeczności, ich potrzeb, a także swojej chęci pomagania w celu realizacji własnych inicjatyw społecznych. Zwycięzcy otrzymują finansowanie na wdrożenie swoich pomysłów realizowanych we współpracy z organizacjami społecznymi. Dodatkowo mogą liczyć na merytoryczne wsparcie Fundacji…

  Czytaj więcej

 • Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL

  Program Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL, którego jesteśmy partnerem już od 2013 roku, to sektorowy program edukacyjny koordynowany przez Warszawski Instytut Bankowości. Jego celem jest przekazywanie młodzieży praktycznej wiedzy i umiejętności wykorzystywania usług finansowych. W ramach programu wolontariusze – na co dzień pracownicy banków partnerskich programu – prowadzą w szkołach lekcje finansów. Obecnie w…

  Czytaj więcej

 • Szlachetna Paczka

  Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja pomocowa Stowarzyszenia WIOSNA. Jest to jeden z największych projektów społecznych w Polsce (a przy tym największy system pomocy bezpośredniej na świecie). Pracownicy Banku BNP Paribas od lat wspierali Szlachetną Paczkę. Stale rosnąca liczba pracowników-wolontariuszy była jednym z impulsów do rozpoczęcia współpracy na szeroką skalę. Od 2018 roku Bank jest partnerem…

  Czytaj więcej

 • Dobre Kilometry

  Pracownicy Banku BNP Paribas mogą również angażować się w działania społeczne, uprawiając aktywność fizyczną. Służy temu akcja społeczna Dobre Kilometry organizowana corocznie przez Fundację BNP Paribas. W ciągu 30 dni pracownicy starają się pokonać jak największą liczbę kilometrów, jeżdżąc na rowerze, biegając czy uprawiając sport innego rodzaju. Swoje poczynania kontrolują na platformie społecznościowo-grywalizacyjnej Banku. Każdy…

  Czytaj więcej

 • Krwinka

  Od 2011 roku Fundacja - we współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa - organizuje akcję Krwinka, podczas której pracownicy w specjalnych ambulansach oddają krew i/lub rejestrują się w bazie dawców szpiku. W

  Czytaj więcej

 • #Trash Challenge

  Pracownicy Banku BNP Paribas biorą udział w akcji eko-wolontariatu #TrashChallenge. W 2019 roku w ramach tej inicjatywy blisko 400 pracowników ze swoimi najbliższymi posprzątało 8 leśnych lokalizacji w Polsce wskazanych przez Lasy Państwowe i znajdujących się w okolicy Warszawy, Krakowa, Rudy Śląskiej, Olsztyna, Lublina, Wrocławia, Poznania i Gdańska. Uczestnicy #TrashChallenge dowiedzieli się również więcej o…

  Czytaj więcej