Od 2011 roku Fundacja – we współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa – organizuje akcję Krwinka, podczas której pracownicy w specjalnych ambulansach oddają krew i/lub rejestrują się w bazie dawców szpiku. W