Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja pomocowa Stowarzyszenia WIOSNA. Jest to jeden z największych projektów społecznych w Polsce (a przy tym największy system pomocy bezpośredniej na świecie). Pracownicy Banku BNP Paribas od lat wspierali Szlachetną Paczkę. Stale rosnąca liczba pracowników-wolontariuszy była jednym z impulsów do rozpoczęcia współpracy na szeroką skalę. Od 2018 roku Bank jest partnerem strategicznym Szlachetnej Paczki.  W 2019 roku w Szlachetną Paczkę zaangażowało się 3 317 wolontariuszy z Banku, którzy wspólnie skompletowali i przekazali paczki ponad 100 potrzebującym rodzinom z całej Polski.