Każdego roku, w grudniu, drużyna wolontariuszy może wcielić się w rolę świętego Mikołaja dla tych, do których Mikołaj nie dociera. Pomoc dzieciom w szpitalach, domach dziecka i wszystkim tym, którym potrzeba rozweselić serca na Święta. Jest to idea spędzania czasu z podopiecznymi przez wolontariuszy, a przy okazji przekazania upominków. Działania te są inicjatywą oddolną. Wolontariusze zgłaszają projekt – kogo chcą odwiedzić (podopiecznych jakiej organizacji) i jak spędzą razem czas. Otrzymują grant na materiały do wspólnego działania i środki na upominki.            

Beneficjentami są osoby potrzebujące, dzieci, młodzież, seniorzy – podopieczni organizacji pozarządowych – fundacji, stowarzyszeń, szpitali, hospicjów, domów dziecka, domów samotnej matki, domów seniora, domów pomocy społecznej, szkół, przedszkoli.         

2017 rok: liczba akcji 117, liczba wolontariuszy 1113, liczba beneficjentów ok. 6 000.

2018 rok: liczba akcji 122, liczba wolontariuszy 1297, liczba beneficjentów ok. 6 000.

Projekt jest na wszystkich etapach zarządzany jest poprzez aplikację dla wolontariuszy.