• Zajęcia dla dzieci z bezpieczeństwa w Internecie oraz warsztaty jak bronić się przed hejtem w sieci - wolontariat kompetencji.

  Celem projektu jest zapoznanie uczniów z mądrym korzystaniem z nowych technologii, z używaniem internetu do rozwoju i unikaniem zagrożeń w sieci. Wolontariusze wybierają klasę i szkołę - zgłaszają się do Fundacji Orange po dedykowane dla danej grupy wiekowej materiały edukacyjne (scenariusze zajęć oraz zeszyty ćwiczeń, jak również drobne gadgety do rozdania dzieciom, na pamiątkę lekcji).…

  Czytaj więcej

 • Konkurs grantowy dla wolontariuszy Fundacji Orange

  Graty mają nieść pomoc lokalnym społecznościom, a także integrować zespoły wolontariuszy. Wolontariusze zgłaszają swoje inicjatywy/pomysły, a Fundacja przyznaje im granty finansowe na zakup materiałów do realizacji projektów. Beneficjentami są osoby potrzebujące, dzieci, młodzież, seniorzy, podopieczni organizacji pozarządowych - fundacji, stowarzyszeń, szpitali, hospicjów, domów dziecka, domów samotnej matki, domów seniora, domów pomocy społecznej, szkół, przedszkoli. W…

  Czytaj więcej

 • Wyjazdy szkoleniowe z wolontariatem

  Cel: pomoc lokalnym społecznościom i integracja zespołów wolontariuszy. Wolontariusze przy okazji wyjazdu szkoleniowego mogą zrealizować projekt społeczny, jako element integracji zespołu. Fundacja Orange przekazuje grant na działania społeczne drużyny. Beneficjenta działań wybiera drużyna biorąca udział w wyjeździe z wolontariatem. Drużyna mapuje potrzeby beneficjenta i działa we współpracy z nim, przeprowadzając projekt. Beneficjentami mogą być osoby…

  Czytaj więcej

 • Gwiazdka z Fundacją Orange

  Każdego roku, w grudniu, drużyna wolontariuszy może wcielić się w rolę świętego Mikołaja dla tych, do których Mikołaj nie dociera. Pomoc dzieciom w szpitalach, domach dziecka i wszystkim tym, którym potrzeba rozweselić serca na Święta. Jest to idea spędzania czasu z podopiecznymi przez wolontariuszy, a przy okazji przekazania upominków. Działania te są inicjatywą oddolną. Wolontariusze…

  Czytaj więcej

 • Zajęcia dla dzieci z oszczędzania energii elektrycznej - wolontariat kompetencji

  W ramach zajęć uczniowie dowiadują się, co to jest energia i jak powstaje oraz do czego jej potrzebujemy. Sprawdzą, czy warto oszczędzać energię elektryczną i dlaczego. Poznają praktyczne sposoby na jej oszczędzanie. Wolontariusze wybierają klasę i szkołę - zgłaszają się do Fundacji Orange po dedykowane materiały edukacyjne (scenariusze zajęć oraz zeszyty ćwiczeń, naklejki, jak również…

  Czytaj więcej

 • Tydzień Wolontariatu w Orange

  Akcja promocyjna Programu Wolontariatu wewnątrz firmy Orange każdego roku ma trochę inną odsłonę. Jej celem jest pokazanie, że mamy wolontariat w Orange i zaproszenie do przyłączenia się nowych wolontariuszy – pracowników. Wolontariusze w całej Polsce w swoich biurach włączają się w inicjatywę zaproponowaną przez Fundację Orange, dodając do niej własne pomysły. Akcja skierowana jest do…

  Czytaj więcej