Graty mają nieść pomoc lokalnym społecznościom, a także integrować zespoły wolontariuszy. Wolontariusze zgłaszają swoje inicjatywy/pomysły, a Fundacja przyznaje im granty finansowe na zakup materiałów do realizacji projektów.

Beneficjentami są osoby potrzebujące, dzieci, młodzież, seniorzy, podopieczni organizacji pozarządowych – fundacji, stowarzyszeń, szpitali, hospicjów, domów dziecka, domów samotnej matki, domów seniora, domów pomocy społecznej, szkół, przedszkoli.

W 2019 roku, w realizację grantów zaangażowanych było 793 wolontariuszy z Orange Polska, którzy zrealizowali 115 projektów; w 2018 roku – było to 749 wolontariuszy i 105 projektów. Projekt jest na wszystkich etapach zarządzany poprzez aplikację dla wolontariuszy.