Akcja promocyjna Programu Wolontariatu wewnątrz firmy Orange każdego roku ma trochę inną odsłonę. Jej celem jest pokazanie, że mamy wolontariat w Orange i zaproszenie do przyłączenia się nowych wolontariuszy – pracowników.

Wolontariusze w całej Polsce w swoich biurach włączają się w inicjatywę zaproponowaną przez Fundację Orange, dodając do niej własne pomysły. Akcja skierowana jest do pracowników Orange, którzy aktualnie są wolontariuszami Fundacji Orange i pracowników, którzy jeszcze nie są wolontariuszami.