Cel: pomoc lokalnym społecznościom i integracja zespołów wolontariuszy.

Wolontariusze przy okazji wyjazdu szkoleniowego mogą zrealizować projekt społeczny, jako element integracji zespołu. Fundacja Orange przekazuje grant na działania społeczne drużyny.

Beneficjenta działań wybiera drużyna biorąca udział w wyjeździe z wolontariatem. Drużyna mapuje potrzeby beneficjenta i działa we współpracy z nim, przeprowadzając projekt. Beneficjentami mogą być osoby potrzebujące, dzieci, młodzież, seniorzy – podopieczni organizacji pozarządowych – fundacji, stowarzyszeń, szpitali, hospicjów, domów dziecka, domów samotnej matki, domów seniora, domów pomocy społecznej, szkół, przedszkoli.        

W 2017 roku, w realizację grantów zaangażowanych było 768 wolontariuszy z Orange Polska, którzy zrealizowali 11 projektów, a liczna beneficjentów wyniosła 3100; w 2018 roku – było to 929 wolontariuszy, 16 projektów i 2893 beneficjentów. Projekt na wszystkich etapach zarządzany jest poprzez aplikację dla wolontariuszy. Spory wkład ma koorydnator w konsultowanie i merytoryczne przygotowanie projektu – zwykle drużyny są liczne, np. około 100 pracowników. Wolontariusze po akcji dodają w aplikacji relacje ze zrealizowanych projektów (opis wraz ze zdjęciami). Mogą komentować relacje, inspirować się projektami innych drużyn.