Celem projektu jest zapoznanie uczniów z mądrym korzystaniem z nowych technologii, z używaniem internetu do rozwoju i unikaniem zagrożeń w sieci.

Wolontariusze wybierają klasę i szkołę – zgłaszają się do Fundacji Orange po dedykowane dla danej grupy wiekowej materiały edukacyjne (scenariusze zajęć oraz zeszyty ćwiczeń, jak również drobne gadgety do rozdania dzieciom, na pamiątkę lekcji). Projekt jest aktywny przez cały rok. Wolontariusze mogą zgłosić się w dowolnym momencie. W ciągu roku promujemy dwa nabory- w lutym przy okazji Dnia Bezpiecznego Internetu oraz we wrześniu- na powrót do szkoły. Idea związana z misją firmy.

Beneficjenci projektu są dzieci i młodzież, wszystkie grupy wiekowe od przedszkola po szkoły ponadgimnazjalne. Dysponujemy również scenariuszami na spotkania z rodzicami dzieci oraz bezpłatnym kursem on-line dla pedagogów, nauczycieli i rodziców.

W 2017 roku, w projekt zaangażowanych było prawie 500 wolontariuszy Orange Polska, w kolejnym roku 339. Przez 2 lata, łącznie przeszkolonych zostało 23 402 dzieci!

W realizowaniu projektów wolontariackich, pracowników Orange Polska wspiera specjalna aplikacja dla wolontariuszy.