16 listopada 2023, w Warszawie odbyła się 11. Konferencja Koalicji Liderzy Pro Bono.

To wyjątkowe wydarzenie w całości poświęcone było różnorodnym aspektom wolontariatu.

Dynamiczna formuła spotkania pozwoliła zebranym gościom przysłuchiwać się debatom, dyskusjom oraz wziąć udział w premierze książki „Odkrywając Wolontariat. Rozmowy”.

Wśród zebranych na spotkaniu gości nie zabrakło Prezesów i przedstawicieli firm zrzeszonych w Koalicji, przedstawicieli biznesu, ekspertów CSR, reprezentantów organizacji pozarządowych, mediów, laureatów nagród i Przyjaciół Koalicji.

Do udziału w debacie i dyskusjach Organizatorzy zaprosili przedstawicieli świata biznesu – Członków Koalicji Liderzy Pro Bono, którzy opowiedzieli o tym, jak skutecznie i efektywnie rozwijać wolontariat pracowniczy w firmie i jaka jest rola i przyszłość tej formy zaangażowania pracowników.

W pierwszej części odbyła się ciekawa dyskusja pt. „Koalicja Liderzy Pro Bono – budujemy ekosystem wsparcia wolontariatu pracowniczego. Karta – Certyfikat – ESG„

Praktycy: Aleksandra Zarębska (Ikano Bank Polska) Paulina Kamyk (Fundacja Orange) i Paweł Łukasiak (Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce) opowiedzieli o swoich praktykach, wymienili się doświadczeniami i odpowiedzieli na pytania, moderującej spotkanie Małgorzacie Morańskiej (Fundacja Unum).

Kolejnym elementem, który spotkał się z nie mniejszym zainteresowaniem zebranych gości była pierwsza dyskusja: „Ekosystem wolontariatu: Jak rozwijać wolontariat pracowniczy w firmie? Dobre praktyki. Rola wolontariatu pracowniczego w organizacjach biznesowych”.

O swoich działaniach, z menedżerskieo punktu widzenia opowiedzieli: Jacek Kowalski (Członek Zarządu ds. Human Capital Orange Polska) Andrzej Ząbek (Członek Zarządu Fundacji BNP Paribas) Michał Płaczkiewicz (Dyrektor działu HR, marketingu i komunikacji korporacyjnej Unum)

Ostatnia część formalnych rozmów na scenie to dyskusja: „Przyszłość ekosystemu wsparcia wolontariatu pracowniczego”. Doświadczeniami wymienili się wieloletni członkowie Koalicji Liderzy ProBono: Agnieszka Servaas (Prezeska Zarządu – VIVE Management) Marek Kuzaka (Prezes Zarządu – AMS S.A.) Krzysztof Prasał (Prezes Zarządu – Dom Inwestycyjny Xelion)

Dźwięk fanfar obwieścił dwa ważne wydarzenia, dopełniające to święto wolontariatu: Najpierw odbyło się oficjalne wręczenie Certyfikatu „Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości” dla Ikano Bank Polska S.A.

Ikano Bank jest szwedzkim bankiem, założonym przez twórcę IKEA, który od 2010 roku działa także w Polsce. Jest organizacją, która bierze odpowiedzialność za wpływ na społeczeństwo i naszą planetę realizując swoją strategię zrównoważonego rozwoju.

Później nastąpiła chwila pełna wzruszeń – laudacje i wręczenie Nagród „Wolontariat Kompetencji”. Jak słusznie zauważył prowadzący spotkanie, Grzegorz Nawrocki w & edycji Nagrodu wręczono 7 statuetek.

Tegoroczni laureaci to aż siedem wspaniałych, społecznie zaangażowanych osób, dla których wolontariat to pomysł na życie, a nie książkowa definicja.

Nagrody otrzymali:

Teresa Cimała, nominowana przez Żywiecką Fundację Rozwoju

Monika Pogwizd, nominowana przez Stowarzyszenie Nowosądeckie Serducho

Grzegorz Ludwin, nominowany przez osobę prywatną.

Andrew Grosser, nominowany przez Fundację Robinson Crusoe

Elżbieta Górska nominowana przez Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne

Katarzyna Dyńska- Kukulska, nominowana przez Fundacja MatkoweLove

Maria Dudzińska, nominowana przez Fundacja po DRUGIE

Podobnie jak w każdej edycji Nagrody Kapituła doceniła przede wszystkim realne działania wolontariackie podjęte przez kandydata w ciągu ostatnich 3 lat, polegające na dzieleniu się wiedzą, doświadczeniem zawodowym i kompetencjami.

Druga część spotkania to premiera książki Pawła Łukasiaka i Małgorzaty Mazur- Łukasiak. Wybrane fragmenty książki pięknie i wzruszająco, przeczytał aktor Jarosław Domin.

To pierwsza taka książka na polskim rynku: mądre, głębokie rozmowy osób, dla których wolontariat to suma doświadczeń, a nie książkowa definicja. 13 różnych spojrzeń na jedną, piękną ideę bezinteresownego pomagania.

Na scenie o książce, w dwóch debatach, dyskutowali Autor (Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce) z jej bohaterami. Na scenie pojawili się: Prof. Anna Giza (Uniwersytet Warszawski), Jacek Jac Jakubowski (Grupa TROP), Sławomir Brzózek (Ekspert ESG), Agata Stafiej-Bartosik (Fundacja Ashoka) Ewa Szuster (wolontariat hospicyjny) Artur Nowak-Gocławski (Prezes Zarządu – Grupa ANG S.A.)

Poza fachową wiedzą goście mieli okazję dodać od siebie ważne myśli, które nie znalazły się w książce i podzielili się anegdotami z rozmów. Prowadzący, ku radości gości namawiał wielokrotnie do anegdot i zakulisowych historii z powstawania publikacji.

Więcej informacji o książce: https://www.linkedin.com/showcase/odkrywajac-wolontariat/

Zebrani uczestnicy spotkania otrzymali bezpłatne egzemplarze książki oraz mieli okazję, obejrzeć krótki film, podsumowujący 12 lat działań Koalicji Liderzy Pro Bono, przygotowany dzięki uprzejmości Fundacji Unum.

Konferencja, to namacalny dowód na to, że razem, konsekwentnie wdrażamy w życie misję Koalicji: “Koalicja Liderzy Pro Bono pragnie odkrywać korzyści i rozwijać możliwości, jakie wolontariat daje człowiekowi – pracownikowi, menedżerowi, przywódcy biznesowemu – jak i całej firmie.”

Partnerami konferencji byli: Orange Polska (Partner główny) oraz Fundacja BNP Paribas

Patroni medialni: Portal NGO.pl oraz Blog NNO (Nienieodpowiedzialni)

Agenda Spotkania