“Postępująca automatyzacja, digitalizacja i robotyzacja głęboko dehumanizują świat pracy człowieka. Aktywność społeczna staje się ważną przestrzenią kultywowania i między innymi takich postaw i wartości jak: humanizm, solidaryzm, empatia, współpraca z otoczeniem i społecznościami lokalnymi (…)

Ekosystem wsparcia dla wolontariatu pracowniczego – nazwijmy go ekosystemem społecznym – podobnie jak ekosystemy przyrodnicze składające się z biotopu i biocenozy, również składa się z otoczenia (określonej przestrzeni, norm i regulacji prawnych, firm, organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, inicjatyw obywatelskich) oraz pracowników wolontariuszy (dla których chcemy stworzyć optymalne warunki do działania).” – pisze Paweł Łukasiak, prezes zarządu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, w artykule, do którego przeczytania serdecznie wszystkich zapraszamy! Tym bardziej, że w temacie rozwoju i przyszłości wolontariatu pracowniczego od jakiegoś czasu coraz więcej się dzieje i będzie się działo, szczególnie, że wzrasta poziom świadomości pojęcia „wolontariat pracowniczy” wśród decydentów firm w Polsce.

Zapraszamy do lektury artykułu, który dostępny jest TUTAJ