“Postępująca automatyzacja, digitalizacja i robotyzacja głęboko dehumanizują świat pracy człowieka. Aktywność społeczna staje się ważną przestrzenią kultywowania i między innymi takich postaw i wartości jak: humanizm, solidaryzm, empatia, współpraca z otoczeniem i społecznościami lokalnymi (…)

Ekosystem wsparcia dla wolontariatu pracowniczego – nazwijmy go ekosystemem społecznym – podobnie jak ekosystemy przyrodnicze składające się z biotopu i biocenozy, również składa się z otoczenia (określonej przestrzeni, norm i regulacji prawnych, firm, organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, inicjatyw obywatelskich) oraz pracowników wolontariuszy (dla których chcemy stworzyć optymalne warunki do działania).” – pisze Paweł Łukasiak, prezes zarządu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, w artykule, do którego przeczytania serdecznie wszystkich zapraszamy! Tym bardziej, że w temacie rozwoju i przyszłości wolontariatu pracowniczego od jakiegoś czasu coraz więcej się dzieje i będzie się działo, szczególnie, że wzrasta poziom świadomości pojęcia „wolontariat pracowniczy” wśród decydentów firm w Polsce.

Zapraszamy do lektury artykułu, który dostępny jest TUTAJ

Wolontariat pracowniczy w raportowaniu ESG

Koalicja Liderzy Pro Bono utworzyła nową ekspercką grupę roboczą. Jej celem jest wypracowanie modelu raportowania o wolontariacie pracowniczym w kontekście ESG, w obszarze „S”- społeczna odpowiedzialność.

07 mar 2023 r.

Laureaci 6. edycji Nagrody Koalicji Liderzy Pro Bono

Wyjątkowi wolontariusze, którzy swoją wiedzą, kompetencjami i doświadczeniem wspierają działania organizacji pozarządowych, instytucji oraz przyczyniają się do rozwoju ważnych projektów społecznych.

03 gru 2022 r.