Działania firm związane z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) to obszary, które już wkrótce będą objęte obowiązkiem sprawozdawczym dla znacznej części przedsiębiorstw. Jak zatem w ramach odpowiedzialności społecznej (S) raportować działania firmy w ramach wolontariatu pracowniczego i działania samych pracowników-wolontariuszy? Jakie wskaźniki przyjąć, pokazując wartości i korzyści wnoszone przez wolontariat pracowniczy zarówno do firmy, jak i jej otoczenia? Odpowiedzi na te pytania będzie poszukiwał zespół ekspertów z firm Koalicji Liderzy Pro Bono – koordynatorów programów wolontariatu pracowniczego oraz ekspertów raportowania pozafinansowego. Jego celem jest wypracowanie i zaproponowanie modelu raportowania o wolontariacie pracowniczym w kontekście ESG, w obszarze „S”- społeczna odpowiedzialność.

ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) to kluczowe kryteria dla każdej firmy dążącej do odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. Wolontariat pracowniczy jest bardzo ważną częścią działań firm odpowiedzialnych społecznie, dlatego nie sposób pominąć tej formy zaangażowania pracowników w raportowaniu ESG w obszarze „S”- społeczna odpowiedzialność.

Od wielu lat, jako Koalicja Liderzy Pro Bono i Akademia Rozwoju Filantropii wspieramy nie tylko rozwój wolontariatu pracowniczego, a także wzrost jego prestiżu oraz znaczenia w raportowaniu ESG. Krokiem milowym na tej drodze było ogłoszenie (po szerokich konsultacjach społecznych) Karty Zasad Wolontariatu Pracowniczego, a następnie Certyfikatu Wolontariatu Pracowniczego Wysokiej Jakości. Teraz skoncentrujemy się na wypracowaniu najbardziej użytecznych metod, kryteriów i wskaźników, niezbędnych do efektywnego raportowania i komunikacji o wolontariacie pracowniczym. Cel to tym bardziej ważny, że w raportowaniu pozafinansowym i ESG obszarowi temu poświęcono dotychczas najmniej uwagi. Jednocześnie chcę podziękować wszystkim współpracującym z nami wolontariuszom, ekspertom i badaczom za pracę i ogromne zaangażowanie – mówi Paweł Łukasiak, prezes zarządu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, która prowadzi program Koalicja Liderzy Pro Bono.

Grupa ekspercka Koalicji Liderzy Poro Bono zainicjowała pracę 1 marca, a udział w niej zadeklarowali dotychczas przedstawiciele i przedstawicielki Fundacji BNP Paribas, Orange Polska i Fundacji Orange, Fundacji Santander, Unum Życie TUiR, Ikano Bank Polska, Wiener TU i AMS. Prace grupy będą trwały do listopada 2023 roku, a ogłoszenie ustaleń nastąpi podczas corocznej konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono, organizowanej w okolicach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

„Klasa” to autorski program stypendialno-rozwojowy Fundacji BNP Paribas dla ósmoklasistów, którzy chcą kontynuować naukę w dobrych liceach w większych miastach, a dla których byłoby to niemożliwe bez wsparcia finansowego. Od 2003 roku program wsparł edukację 873 stypendystów z 525 miejscowości. Obecnie stypendyści mogą wybrać naukę w 1 z czołowych liceów partnerskich w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdyni, Szczecinie lub Białymstoku.

21. rekrutacja do programu potrwa do 16 kwietnia 2023 roku.

Po formularz zgłoszeniowy i dodatkowe informacje zapraszamy na stronę internetową www.programklasa.pl oraz pod adres klasa@bnpparibas.pl.

Stypendium obejmuje:

  • pełne wsparcie w trakcie 4 lat nauki w liceum, m.in. internat, wyżywienie, kieszonkowe, podręczniki, wycieczki szkolne, spotkania rozwojowe, stałą opiekę wychowawcy i pedagogów,
  • stypendium finansowe na I roku studiów,
  • udział w wyjazdach integracyjnych i wakacyjnych,
  • wsparcie działań wolontariackich,
  • dalszy rozwój w ramach działalności Stowarzyszenia Absolwenci Klasy.

Kryteria przyjęcia:

  • dobre wyniki w nauce: średnia ocen powyżej 4,0 po I semestrze ósmej klasy szkoły podstawowej i/lub tytuł laureata/finalisty olimpiady lub konkursu przedmiotowego i/lub inne osiągnięcia społeczne, naukowe, artystyczne,
  • chęć nauki w jednym z liceów partnerskich oraz gotowość do zamieszkania w internacie,
  • motywacja do dalszego rozwoju i zainteresowanie działaniami społecznymi,
  • dochód poniżej 1 700 zł na osobę w rodzinie (aplikować mogą także osoby z wyższym dochodem, ich wnioski będą rozpatrywane w rekrutacji uzupełniającej),
  • rekomendacja wychowawcy lub dyrektora szkoły podstawowej. Program jest otwarty na młodzież z całej Polski, choć w pierwszej kolejności przyjmowane są osoby: – z miejscowości do 150 tys. mieszkańców, – wychowujący się w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej z całego kraju.

Wyjątkowi wolontariusze, którzy swoją wiedzą, kompetencjami i doświadczeniem wspierają działania organizacji pozarządowych, instytucji oraz przyczyniają się do rozwoju ważnych projektów społecznych. Oto Laureaci 6. edycji Nagrody Koalicji Liderzy Pro Bono “Wolontariat kompetencji”.

Kandydatów do Nagrody nominują organizacje, które to wsparcie kompetencyjne otrzymują, a Laureatów wybiera Kapituła Nagrody, w skład której wchodzi pięciu członków Koalicji Liderzy Pro Bono.

Laureaci 6. edycji Nagrody Koalicji Liderzy Pro Bono 2022

Dr n. med. ALEKSANDRA KOSMĘDA

Nominowana przez FUNDACJĘ DOBRA FABRYKA

Doktor nauk medycznych, specjalistka chorób dziecięcych i alergologii. Od lat bierze udział w misjach medycznych do obozu dla uchodźców na greckiej wyspie Lesbos, gdzie bada i leczy dzieci. Wcześniej wyjeżdżała także do krajów afrykańskich, gdzie pracowała jako lekarza oraz szkoliła kadrę medyczną.
W swoich mediach społecznościowych nagłaśnia problemy trzeciego świata, edukuje na temat chorób tam występujących oraz organizuje akcje i koncerty charytatywne.

MARCIN KURNIK 

Nominowany przez RZESZOWSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Specjalista ds. marketingu, kreowania marki i wizerunku w sieci, lider agencji kreatywnej Bezmiar Możliwości. Swoją przygodę z wolontariatem rozpoczął 20 lat temu jako wolontariusz w Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej i od tego czasu wspiera rozwój społeczno-kulturalno-edukacyjny regionu podkarpackiego. W ostatnim roku, angażował się w pomoc dla Ukrainy oraz szkolił wolontariuszy i prowadził cykl webinarów dotyczących dbania o własne zdrowie psychiczne, kierowanych do wolontariuszy i harcerzy pomagających ukraińskim uchodźcom.

DAGMARA WITEK-KUŚMIDER

Nominowana przez FUNDACJĘ K.I.D.S. – KLUB INNOWATORÓW DZIECIĘCYCH SZPITALI

Zawodowo związana z Grupą Publicis – aktualnie Dyrektor Kreatywna Publicis Worldwide.  Od 2019 roku, jako wolontariuszka, zaangażowana w zarządzanie i rozwój Fundacji K.I.D.S. Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali, w której odpowiada za komunikację i budowanie marki. Dzięki jej wysiłkom powstał zespół złożony wyłącznie z wolontariuszy, zajmujących się wszelkimi działaniami komunikacyjnymi i prowadzeniem social mediów. Jej wieloletnie doświadczenie w budowaniu marek i strategii komunikacyjnych sprawiło, że Fundacja w ciągu zaledwie 3 lat zyskała ogromną rozpoznawalność.

MACIEJ ZUŻAŁEK 

Nominowany przez FUNDACJĘ DOBRYCH INICJATYW

Ekspert z doświadczeniem w sektorach branży konsumenckiej i private equity. Członek wielu rad nadzorczych i Dyrektor Generalny Ten Square Games. Od lat prowadzi działalność mentorską, inspiruje oraz wspiera poprzez wolontariat kompetencji zarządy kilku fundacji. Pomaga m.in. w opracowaniu strategii rozwoju organizacji, podnoszeniu umiejętności menadżerskich, przygotowaniu do audytów, czy budowaniu współpracy z biznesem.

Wolontariat pracowniczy – współpraca dla Ukrainy, wyzwania przyszłości, raportowanie ESG.”

Już po raz 10. Koalicja Liderzy Pro Bono zaprasza na konferencję z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Tegoroczne wydarzenie skupione będzie wokół współpracy pracowników i firm na rzecz pomocy dla Ukrainy, bieżących wyzwań dla wolontariatu pracowniczego w związku z różnymi kryzysami, a także jego przyszłości  w raportowaniu ESG.

Wydarzenie odbędzie się online 1 grudnia, w godz. 10.00-13.00

LINK do transmisji

ZOBACZ SZCZEGÓŁOWY: PROGRAM WYDARZENIA

Ostatnie miesiące pokazały, że wolontariat pracowniczy to jedno z najlepszych narzędzi efektywnej współpracy między firmami oraz  firmami i organizacjami pozarządowymi w czasie kryzysów, nawet tak ekstremalnych, jak konflikt zbrojny w Ukrainie. Dlatego też w pierwszej części wydarzenia goście będą rozmawiali m.in. o działaniach Grupy ANG i Fundacji Nienieodpowiedzialni na rzecz pomocy uchodźcom i Ukrainie w partnerstwie z innymi firmami.

Zuzanna Komornicka z Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce opowie o powodach wzrostu zaufania firm do lokalnych organizacji pozarządowych w czasie współpracy na rzecz pomocy uchodźcom i Ukrainie.  

Katarzyna Jagiełło, przedstawicielka Ukraińskiego Domu fundacji Nasz Wybór i Katarzyna Sawko z Fundacji Polskie Forum Migracyjne omówią bieżące i najbliższe wyzwania dla firm i organizacji społecznych związanych z kryzysem uchodźczym.

Ostatnim punktem pierwszej części konferencji będzie dyskusja na temat potencjału wolontariatu pracowniczego w działaniu na rzecz integracji społecznej w trudnych czasach kryzysu energetycznego i rosnącego ubóstwa. Wezmą w niej udział Marta Marchlewska-Ziomek ze Stowarzyszenia mali bracia Ubogich oraz Marzena Atkielska, prezeska Fundacji Santander i Liderka Pro Bono.

Wolontariat pracowniczy w raportowaniu firm

Jak włączyć wolontariat pracowniczy do wskaźników w raportowaniu ESG? To pytanie będzie zadawało sobie coraz więcej społecznie odpowiedzialnych firm prowadzących programy wolontariatu pracowniczego lub wspierających pracowników w ich działaniach dobroczynnych. Wydarzenia ostatnich lat – pandemia, wojna w Ukrainie – spowodowały rozwój wolontariatu pracowniczego i udowodniły jego istotne znaczenie i skuteczność. Co więcej, powstały narzędzia, do których można się odnieść, organizując programy wolontariatu tj. Karta Zasad Wolontariatu Pracowniczego, czy Certyfikat „Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości”. Dlatego też, Liderzy Pro Bono wraz z gośćmi, w drugiej części konferencji rozpoczną publiczną dyskusję na temat włączenia wolontariatu pracowniczego do wskaźników w raportowaniu ESG.

Jesteśmy przekonani, że potrzeba otwartej, publicznej dyskusji na ten temat. Obszar „S”, czyli społeczny, na który wpływ ma działalność przedsiębiorstwa, jest również ważny, co ten środowiskowy i chcemy omówić rolę wolontariatu pracowniczego w raportowaniu ESG – mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

W dyskusji wezmą udział przedstawiciele firmy audytującej, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, eksperci w obszarze certyfikatów społecznych. oraz przedstawiciele firm Orange Polska i Bank BNP Paribas, które uwzględniają wolontariat pracowniczy w swoim raportowaniu.

W czasie 10. Konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono poznamy również laureatów 6. edycji Nagrody Koalicji Liderzy Pro Bono „Wolontariat kompetencji” (wcześniej „Człowiek wiedzy i doświadczenia”).

Wydarzenie odbędzie się 1 grudnia, w godz. 10.00-13.00, i będzie transmitowane online: https://www.youtube.com/@LiderzyProBono  Poprowadzi je dziennikarz Grzegorz Nawrocki.

ZOBACZ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WYDARZENIA

Partnerami konferencji są Orange Polska (Partner główny) oraz Fundacja BNP Paribas.

Patroni medialni: blog NNO,  Ngo.pl, niepelnosprawni.pl 

Partnerzy wspierający: Centralny Dom Technologii

Jak zmieniało się zaangażowanie pracowników firm pomagających uchodźcom z Ukrainy?

Jakie innowacje wprowadził kryzys humanitarny do programów wolontariatu pracowniczego i co zmienił we współpracy biznes – NGO?

O tym i o innych aspektach działań pracowników-wolontariuszy w raporcie „Wolontariat pracowniczy dla Ukrainy”.

POBIERZ RAPORT

paź 3, 2022

Jak zmieniało się zaangażowanie pracowników firm pomagających uchodźcom z Ukrainy? Jakie innowacje wprowadził kryzys humanitarny do programów wolontariatu pracowniczego i co zmienił we współpracy biznes – NGO? O tym i o innych aspektach działań pracowników-wolontariuszy w raporcie „Wolontariat pracowniczy dla Ukrainy”. Premiera już 12 października br., o godz. 14.00, online. Partnerem badania Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce jest Fundacja BNP Paribas.

Raport jest kontynuacją wyników badania z jesieni 2021 roku pt. „Wolontariat pracowniczy przyszłości”. Najnowszym badaniem objęto 31 firm, w większości dużych, które prowadzą wolontariat pracowniczy od co najmniej 5 lat i były zaangażowane w pomoc uchodźcom z Ukrainy zarówno na terenie Polski jak i za jej wschodnią granicą. Raport opisuje dwa podstawowe obszary tematyczne, jakie wynikają z badania: zaangażowania wolontariuszy – pracowników w pomoc uchodźcom z Ukrainy oraz zmiany w programach wolontariatu pracowniczego w wyniku wyzwań związanych z kryzysem humanitarnym i wojną.

Całość raportu omówi jego autor, Tomasz Schimanek, ekspert ds. organizacji pozarządowych i programów społecznych. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele firm, które prowadzą programy wolontariatu pracowniczego: Przemysław Furlepa, wiceprezes zarządu Banku BNP Paribas, Jolanta Grabowska, menedżerka komunikacji Grupy ANG SA i Fundacji Nienieodpowiedzialni, Karolina Kanar-Kossobudzka, CSR Expert, Allegro oraz Izabela Kręgiel, koordynatorka ds. Wolontariatu i Komunikacji Wewnętrznej, Orange Polska.

Wśród gości będzie również Aleksander Jurzysta, dyrektor zarządzający Stowarzyszenia „Czajnia” z Tomaszowa Lubelskiego. Organizacja ta znajduje się zaledwie kilka kilometrów od granicy z Ukrainą i jest jedną z najaktywniejszych w pomocy uchodźcom, a działania wolontariuszy wspierają lokalne, ogólnopolskie a nawet zagraniczne firmy.

Transmisja spotkania:

YouTube: https://www.youtube.com/user/AkademiaFilantropii

Facebook:  https://www.facebook.com/AkademiaRozwojuFilantropiiwPolsce

Wolontariat pracowniczy w raportowaniu ESG

Koalicja Liderzy Pro Bono utworzyła nową ekspercką grupę roboczą. Jej celem jest wypracowanie modelu raportowania o wolontariacie pracowniczym w kontekście ESG, w obszarze „S”- społeczna odpowiedzialność.

07 mar 2023 r.

Laureaci 6. edycji Nagrody Koalicji Liderzy Pro Bono

Wyjątkowi wolontariusze, którzy swoją wiedzą, kompetencjami i doświadczeniem wspierają działania organizacji pozarządowych, instytucji oraz przyczyniają się do rozwoju ważnych projektów społecznych.

03 gru 2022 r.