Wolontariat stanowi rdzeń naszej Koalicji — dawniej Koalicji Prezesi-Wolontariusze, dlatego też podjęliśmy decyzję, żeby objąć patronatem najnowszą książkę Pawła Łukasiaka i Małgorzaty Mazur-Łukasiak Odkrywając wolontariat. Rozmowy, w której autorzy przeprowadzili interesujące rozmowy z wyjątkowymi osobami, prezentując unikalne spojrzenie na piękną ideę bezinteresownego działania.

To literackie przedsięwzięcie wyróżnia się jako pierwsze takie na polskim rynku, wykraczając poza tradycyjne definicje wolontariatu. Przekracza granice zwykłych podręcznikowych wyjaśnień, oferując czytelnikom 13 różnorodnych perspektyw na głęboką ideę altruistycznej pomocy. Swoją perspektywą na temat wolontariatu podzielili się: Jacek (Jac) Jakubowski (psycholog, grupa TROP) , Sławek Brzózek (ekspert ESG), Tomasz Schimanek (polityk społeczny), Agata Stafiej-Bartosik (Ashoka), prof. dr hab. Anna Giza (UW), Aleksandra Belina (Fundacja Dobra Sieć), Joanna Sadzik (Stowarzyszenie Wiosna), Tamás Scsaurszki (węgierski lider społeczny), Krzysztof i Barbara Margolowie (działacze społeczni związani z Nidzicą), Magdalena Różczka (aktorka ), Ewa Szuster (wolontariuszka hospicyjna). W książce nie zabrakło także perspektywy członków naszej Koalicji Jacka Kowalskiego (Orange Polska) i Artura Nowaka-Gocławskiego (Grupa ANG).

Wydruk i bezpłatna dystrybucja pierwszych egzemplarzy książki była możliwa dzięki wsparciu członków naszej Koalicji: Fundacji Orange, Fundacji BNP Paribas, Fundacji Unum, Domowi Inwestycyjnemu Xelion, Ikano Bank Polska, Platformie, Jobel.pro i firmie Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group.

Publikacja miała swoją premierę podczas XI Konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono, która odbyła się 16 listopada 2023 roku w Warszawie. Wszyscy zaproszeni goście otrzymali bezpłatne egzemplarze książki.

A tak o książce napisali nasi członkowie:

Jak podaje autor, “Wolontariat to praktyka dzielenia się, współpracy, dbałości o dobra wspólne. (…) to jedna z ważnych dróg przygotowująca społeczeństwo do funkcjonowania na innych zasadach niż te, przez którą niszczymy naszą planetę”. Obranie tej drogi jest ważne nie tylko dla młodych ludzi, ale niezbędne dla osiągnięcia większego dobrostanu przez nas wszystkich .
Agnieszka Servaas (Vive Management)

Rozmowy o sensie, człowieczeństwie, nieobojętności. Bardzo potrzebna i poruszająca lektura.
Joanna Gajda-Wróblewska (BNP Paribas)

„Zapraszam wszystkich do sięgnięcia po lekturę i… odkrywania wolontariatu. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w premierze tej ważnej i pierwszej w swoim rodzaju książki o sensie, znaczeniu i roli wolontariatu w naszym życiu”
Krzysztof Prasał (Xelion)

„Jest to pierwsza na polskim rynku publikacja, która ukazuje ogromne znaczenie wolontariatu we współczesnym świecie. Może okazać się przełomowa zarówno dla osób, dla których wolontariat to naturalny element dnia, jak i dla tych, którzy dopiero planują swoje społeczne zaangażowanie.”
Platforma Jobel.pro

Książka „Odkrywając Wolontariat. Rozmowy”, to lektura obowiązkowa zarówno dla praktyków, jak i laików. Może okazać się przełomowa zarówno dla osób, dla których wolontariat to naturalny element codzienności, jak i dla tych, którzy dopiero planują swoje społeczne zaangażowanie.

Kup ebook

Papierową wersję książki można zamówić pisząc na adres e-mail: ksiazka@filantropia.org.pl

Partnerzy medialni: Portal organizacji pozarządowych ngo.pl oraz NNO (Nienieodpowiedzialni).

Dla wszystkich tych, którzy nie mieli możliwości uczestniczyć osobiście w wydarzeniu, a także dla tych, którzy pragną jeszcze raz zanurzyć się w inspirujących treściach prezentowanych podczas konferencji, materiały są teraz dostępne online.

Zapraszamy do odsłuchania nagrania.

16 listopada 2023 odbyło się oficjalne wręczenie Certyfikatu „Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości” dla Ikano Bank Polska S.A.

Ikano Bank jest szwedzkim bankiem, założonym przez twórcę IKEA, który od 2010 roku działa także w Polsce. Jest organizacją, która bierze odpowiedzialność za wpływ na społeczeństwo i naszą planetę realizując swoją strategię zrównoważonego rozwoju.

Ikano Bank otrzymał certyfikat „Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości” na trzecim – najwyższym poziomie.


To pierwszy i jedyny certyfikat w tym zakresie w Polsce. Bazuje na standardach określonych w Karcie Zasad Wolontariatu Pracowniczego, opracowanej przez ekspertów i liderów z Koalicji Liderzy Pro Bono.

„Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości” ma na celu:
✔️promocję wolontariatu pracowniczego w społeczeństwie,
✔️ potwierdzenie reputacji i ochronę wartości związanych z wolontariatem pracowniczym,
✔️wsparcie firm i organizacji w rozwijaniu wolontariatu pracowniczego.

Serdecznie gratulujemy Ikano Bank, który dołączył do wyjątkowej grupy firm wyróżnionych Certyfikatem (Orange Polska, BNP Paribas Polska, Unum Życie oraz Fundacja PZU).

16 listopada 2023, w Warszawie odbyła się 11. Konferencja Koalicji Liderzy Pro Bono.

To wyjątkowe wydarzenie w całości poświęcone było różnorodnym aspektom wolontariatu.

Dynamiczna formuła spotkania pozwoliła zebranym gościom przysłuchiwać się debatom, dyskusjom oraz wziąć udział w premierze książki „Odkrywając Wolontariat. Rozmowy”.

Wśród zebranych na spotkaniu gości nie zabrakło Prezesów i przedstawicieli firm zrzeszonych w Koalicji, przedstawicieli biznesu, ekspertów CSR, reprezentantów organizacji pozarządowych, mediów, laureatów nagród i Przyjaciół Koalicji.

Do udziału w debacie i dyskusjach Organizatorzy zaprosili przedstawicieli świata biznesu – Członków Koalicji Liderzy Pro Bono, którzy opowiedzieli o tym, jak skutecznie i efektywnie rozwijać wolontariat pracowniczy w firmie i jaka jest rola i przyszłość tej formy zaangażowania pracowników.

W pierwszej części odbyła się ciekawa dyskusja pt. „Koalicja Liderzy Pro Bono – budujemy ekosystem wsparcia wolontariatu pracowniczego. Karta – Certyfikat – ESG„

Praktycy: Aleksandra Zarębska (Ikano Bank Polska) Paulina Kamyk (Fundacja Orange) i Paweł Łukasiak (Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce) opowiedzieli o swoich praktykach, wymienili się doświadczeniami i odpowiedzieli na pytania, moderującej spotkanie Małgorzacie Morańskiej (Fundacja Unum).

Kolejnym elementem, który spotkał się z nie mniejszym zainteresowaniem zebranych gości była pierwsza dyskusja: „Ekosystem wolontariatu: Jak rozwijać wolontariat pracowniczy w firmie? Dobre praktyki. Rola wolontariatu pracowniczego w organizacjach biznesowych”.

O swoich działaniach, z menedżerskieo punktu widzenia opowiedzieli: Jacek Kowalski (Członek Zarządu ds. Human Capital Orange Polska) Andrzej Ząbek (Członek Zarządu Fundacji BNP Paribas) Michał Płaczkiewicz (Dyrektor działu HR, marketingu i komunikacji korporacyjnej Unum)

Ostatnia część formalnych rozmów na scenie to dyskusja: „Przyszłość ekosystemu wsparcia wolontariatu pracowniczego”. Doświadczeniami wymienili się wieloletni członkowie Koalicji Liderzy ProBono: Agnieszka Servaas (Prezeska Zarządu – VIVE Management) Marek Kuzaka (Prezes Zarządu – AMS S.A.) Krzysztof Prasał (Prezes Zarządu – Dom Inwestycyjny Xelion)

Dźwięk fanfar obwieścił dwa ważne wydarzenia, dopełniające to święto wolontariatu: Najpierw odbyło się oficjalne wręczenie Certyfikatu „Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości” dla Ikano Bank Polska S.A.

Ikano Bank jest szwedzkim bankiem, założonym przez twórcę IKEA, który od 2010 roku działa także w Polsce. Jest organizacją, która bierze odpowiedzialność za wpływ na społeczeństwo i naszą planetę realizując swoją strategię zrównoważonego rozwoju.

Później nastąpiła chwila pełna wzruszeń – laudacje i wręczenie Nagród „Wolontariat Kompetencji”. Jak słusznie zauważył prowadzący spotkanie, Grzegorz Nawrocki w & edycji Nagrodu wręczono 7 statuetek.

Tegoroczni laureaci to aż siedem wspaniałych, społecznie zaangażowanych osób, dla których wolontariat to pomysł na życie, a nie książkowa definicja.

Nagrody otrzymali:

Teresa Cimała, nominowana przez Żywiecką Fundację Rozwoju

Monika Pogwizd, nominowana przez Stowarzyszenie Nowosądeckie Serducho

Grzegorz Ludwin, nominowany przez osobę prywatną.

Andrew Grosser, nominowany przez Fundację Robinson Crusoe

Elżbieta Górska nominowana przez Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne

Katarzyna Dyńska- Kukulska, nominowana przez Fundacja MatkoweLove

Maria Dudzińska, nominowana przez Fundacja po DRUGIE

Podobnie jak w każdej edycji Nagrody Kapituła doceniła przede wszystkim realne działania wolontariackie podjęte przez kandydata w ciągu ostatnich 3 lat, polegające na dzieleniu się wiedzą, doświadczeniem zawodowym i kompetencjami.

Druga część spotkania to premiera książki Pawła Łukasiaka i Małgorzaty Mazur- Łukasiak. Wybrane fragmenty książki pięknie i wzruszająco, przeczytał aktor Jarosław Domin.

To pierwsza taka książka na polskim rynku: mądre, głębokie rozmowy osób, dla których wolontariat to suma doświadczeń, a nie książkowa definicja. 13 różnych spojrzeń na jedną, piękną ideę bezinteresownego pomagania.

Na scenie o książce, w dwóch debatach, dyskutowali Autor (Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce) z jej bohaterami. Na scenie pojawili się: Prof. Anna Giza (Uniwersytet Warszawski), Jacek Jac Jakubowski (Grupa TROP), Sławomir Brzózek (Ekspert ESG), Agata Stafiej-Bartosik (Fundacja Ashoka) Ewa Szuster (wolontariat hospicyjny) Artur Nowak-Gocławski (Prezes Zarządu – Grupa ANG S.A.)

Poza fachową wiedzą goście mieli okazję dodać od siebie ważne myśli, które nie znalazły się w książce i podzielili się anegdotami z rozmów. Prowadzący, ku radości gości namawiał wielokrotnie do anegdot i zakulisowych historii z powstawania publikacji.

Więcej informacji o książce: https://www.linkedin.com/showcase/odkrywajac-wolontariat/

Zebrani uczestnicy spotkania otrzymali bezpłatne egzemplarze książki oraz mieli okazję, obejrzeć krótki film, podsumowujący 12 lat działań Koalicji Liderzy Pro Bono, przygotowany dzięki uprzejmości Fundacji Unum.

Konferencja, to namacalny dowód na to, że razem, konsekwentnie wdrażamy w życie misję Koalicji: “Koalicja Liderzy Pro Bono pragnie odkrywać korzyści i rozwijać możliwości, jakie wolontariat daje człowiekowi – pracownikowi, menedżerowi, przywódcy biznesowemu – jak i całej firmie.”

Partnerami konferencji byli: Orange Polska (Partner główny) oraz Fundacja BNP Paribas

Patroni medialni: Portal NGO.pl oraz Blog NNO (Nienieodpowiedzialni)

Agenda Spotkania

16 listopada 2023, odbyło się uroczyste wręczenie Nagród „Wolontariat Kompetencji”. Jak słusznie zauważył prowadzący spotkanie, Grzegorz Nawrocki w 7. edycji Nagrody wręczono 7 statuetek.

Tegoroczni laureaci to aż siedem wspaniałych, społecznie zaangażowanych osób, dla których wolontariat to pomysł na życie, a nie książkowa definicja.

Nagrody otrzymali:

Teresa Cimała, nominowana przez Żywiecką Fundację Rozwoju

Monika Pogwizd, nominowana przez Stowarzyszenie Nowosądeckie Serducho

Grzegorz Ludwin, nominowany przez osobę prywatną.

Andrew Grosser, nominowany przez Fundację Robinson Crusoe

Elżbieta Górska nominowana przez Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne

Katarzyna Dyńska- Kukulska, nominowana przez Fundacja MatkoweLove

Maria Dudzińska, nominowana przez Fundacja po DRUGIE

Podobnie jak w każdej edycji Nagrody Kapituła doceniła przede wszystkim realne działania wolontariackie podjęte przez kandydata w ciągu ostatnich 3 lat, polegające na dzieleniu się wiedzą, doświadczeniem zawodowym i kompetencjami.

Nagroda Koalicji Liderzy Pro Bono „Wolontariat kompetencji” (wcześniej „Człowiek wiedzy i doświadczenia”) zainicjowana została w 2017 roku przez Liderów Pro Bono (wówczas Prezesów-wolontariuszy), dla których idea wolontariatu kompetencji jest bliska sercu.

Partnerami medialnymi konkursu są: ngo.pl oraz Nienieodpowiedzialni

Osiem inicjatyw Unum Życie i Fundacji Unum docenionych w największym w Polsce przeglądzie inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju. W tegorocznej edycji Raportu FOB zaprezentowano rekordowo 1705 dobrych praktyk zgłoszonych przez  272 organizacje.

Inicjatywy Unum i Fundacji Unum dotyczą wolontariatu oraz działań edukacyjnych w obszarze odpowiedzialności społecznej i etyki.

„Jesteśmy dumni, że nasze działania społeczne i edukacyjne zostały uznane jako inspirujące dla rynku i uwzględnione w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wrażliwość społeczna i gotowość do podejmowania wysiłku na rzecz potrzebujących są głęboko wpisane w kulturę naszej organizacji, a takie wyróżnienie to wiatr w żagle naszych wspólnych działań. Serdecznie gratuluję wszystkim Wolontariuszom Unum!” – podkreśla Małgorzata Morańska, rzecznik prasowa Unum Życie.

Unum Życie – etycznie, odpowiedzialnie, z zaangażowaniem

W tegorocznej edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprezentowano następujące praktyki Unum Życie:

  • Dzień Wolontariusza – coroczne działania zespołowe wolontariuszy spółki na rzecz społeczności lokalnych z całej Polski
  • Podwójne Działanie – wsparcie zaangażowanych wolontariuszy w ich działaniach na rzecz innych organizacji pożytku publicznego
  • Rakreaton – ogólnopolskie, wrześniowe wyzwanie Fundacji na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową, w którym każdy może rejestrować swoje pokonane kilometry na rzecz dzieci walczących z nowotworami. Fundacja Unum dołączyła do grona darczyńców, a wolontariusze Unum wspólnie pokonali 14.000 km.
  • Tydzień Compliance i Etyki – tydzień wzajemnej edukacji pracowników wokół obszaru Compliance
  • „Opowiem Ci bajkę” – konkurs literacki dla dzieci z domów dziecka i przebywających w pieczy opiekuńczej
  • Zaczytana akcja – 1115 książek  zebranych wśród wolontariuszy i przekazanych do Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej.
  • U na sportowo – wspólne wyzwanie sportowe wolontariuszy na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego
  • Pomagamy razem Ukrainie – pomoc uchodźcom z Ukrainy w ich potrzebach

Raport można pobrać tutaj: Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2021. Dobre praktyki” – Forum Odpowiedzialnego Biznesu

”Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości” od Koalicji Liderzy Pro Bono

Działania społeczne spółki są dostrzegane i doceniane przez różne niezależne instytucje. W tym roku Koalicja Liderzy Pro Bono po wnikliwej analizie procedur, polityk i sposobów działania społecznego spółki przyznała jej kolejny już Certyfikat „Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości”. Więcej o certyfikacie na stronie https://liderzyprobono.pl/wolontariat-pracowniczy-wysokiej-jakosci

***

Dodatkowe informacje:
Małgorzata Morańska
Rzecznik prasowy
malgorzata.moranska@unum.pl
Tel. (+48) 660 755 238