Wolontariat pracowniczy – współpraca dla Ukrainy, wyzwania przyszłości, raportowanie ESG.”

Już po raz 10. Koalicja Liderzy Pro Bono zaprasza na konferencję z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Tegoroczne wydarzenie skupione będzie wokół współpracy pracowników i firm na rzecz pomocy dla Ukrainy, bieżących wyzwań dla wolontariatu pracowniczego w związku z różnymi kryzysami, a także jego przyszłości  w raportowaniu ESG.

Wydarzenie odbędzie się online 1 grudnia, w godz. 10.00-13.00

LINK do transmisji

ZOBACZ SZCZEGÓŁOWY: PROGRAM WYDARZENIA

Ostatnie miesiące pokazały, że wolontariat pracowniczy to jedno z najlepszych narzędzi efektywnej współpracy między firmami oraz  firmami i organizacjami pozarządowymi w czasie kryzysów, nawet tak ekstremalnych, jak konflikt zbrojny w Ukrainie. Dlatego też w pierwszej części wydarzenia goście będą rozmawiali m.in. o działaniach Grupy ANG i Fundacji Nienieodpowiedzialni na rzecz pomocy uchodźcom i Ukrainie w partnerstwie z innymi firmami.

Zuzanna Komornicka z Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce opowie o powodach wzrostu zaufania firm do lokalnych organizacji pozarządowych w czasie współpracy na rzecz pomocy uchodźcom i Ukrainie.  

Katarzyna Jagiełło, przedstawicielka Ukraińskiego Domu fundacji Nasz Wybór i Katarzyna Sawko z Fundacji Polskie Forum Migracyjne omówią bieżące i najbliższe wyzwania dla firm i organizacji społecznych związanych z kryzysem uchodźczym.

Ostatnim punktem pierwszej części konferencji będzie dyskusja na temat potencjału wolontariatu pracowniczego w działaniu na rzecz integracji społecznej w trudnych czasach kryzysu energetycznego i rosnącego ubóstwa. Wezmą w niej udział Marta Marchlewska-Ziomek ze Stowarzyszenia mali bracia Ubogich oraz Marzena Atkielska, prezeska Fundacji Santander i Liderka Pro Bono.

Wolontariat pracowniczy w raportowaniu firm

Jak włączyć wolontariat pracowniczy do wskaźników w raportowaniu ESG? To pytanie będzie zadawało sobie coraz więcej społecznie odpowiedzialnych firm prowadzących programy wolontariatu pracowniczego lub wspierających pracowników w ich działaniach dobroczynnych. Wydarzenia ostatnich lat – pandemia, wojna w Ukrainie – spowodowały rozwój wolontariatu pracowniczego i udowodniły jego istotne znaczenie i skuteczność. Co więcej, powstały narzędzia, do których można się odnieść, organizując programy wolontariatu tj. Karta Zasad Wolontariatu Pracowniczego, czy Certyfikat „Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości”. Dlatego też, Liderzy Pro Bono wraz z gośćmi, w drugiej części konferencji rozpoczną publiczną dyskusję na temat włączenia wolontariatu pracowniczego do wskaźników w raportowaniu ESG.

Jesteśmy przekonani, że potrzeba otwartej, publicznej dyskusji na ten temat. Obszar „S”, czyli społeczny, na który wpływ ma działalność przedsiębiorstwa, jest również ważny, co ten środowiskowy i chcemy omówić rolę wolontariatu pracowniczego w raportowaniu ESG – mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

W dyskusji wezmą udział przedstawiciele firmy audytującej, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, eksperci w obszarze certyfikatów społecznych. oraz przedstawiciele firm Orange Polska i Bank BNP Paribas, które uwzględniają wolontariat pracowniczy w swoim raportowaniu.

W czasie 10. Konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono poznamy również laureatów 6. edycji Nagrody Koalicji Liderzy Pro Bono „Wolontariat kompetencji” (wcześniej „Człowiek wiedzy i doświadczenia”).

Wydarzenie odbędzie się 1 grudnia, w godz. 10.00-13.00, i będzie transmitowane online: https://www.youtube.com/@LiderzyProBono  Poprowadzi je dziennikarz Grzegorz Nawrocki.

ZOBACZ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WYDARZENIA

Partnerami konferencji są Orange Polska (Partner główny) oraz Fundacja BNP Paribas.

Patroni medialni: blog NNO,  Ngo.pl, niepelnosprawni.pl 

Partnerzy wspierający: Centralny Dom Technologii