Po raz 6. zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody Koalicji Liderzy Pro Bono przyznawanej za wolontariat kompetencji. Celem Nagrody jest docenienie ekspertów, mentorów i doradców zaangażowanych społecznie. Wnioski ze zgłoszeniem kandydatów mogą składać osoby indywidualne, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, fundacje korporacyjne) oraz inne instytucje, w których realizowany jest wolontariat kompetencji.

Nabór trwa do 11 października br.

Wniosek zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępne są TUTAJ

Nagroda Koalicji Liderzy Pro Bono „Wolontariat kompetencji” (w poprzednich edycjach pod nazwą Nagroda „Człowiek wiedzy i doświadczenia”) została zainicjowana w 2017 roku przez liderów biznesu zrzeszonych w Koalicji Liderzy Pro Bono, dla których idea wolontariatu kompetencji jest bliska sercu. Przyznawana jest osobom, które dzielą się swoimi kompetencjami, czasem, wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Działając jako wolontariusze są bezcennym wsparciem merytorycznym i siłą napędową wartościowych przedsięwzięć. Wspierają rozwój zawodowy liderów organizacji pozarządowych oraz ich zespołów . Wdrażają innowacje w działania organizacji i instytucji, doradzają, czy prowadzą szkolenia.

W gronie dotychczasowych laureatów Nagrody znalazły się zarówno osoby z wielkim dorobkiem zawodowym – prawnicy, ekonomiści, lekarze, jak i młode osoby,, takie jak zeszłoroczna laureatka – studentka  psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, od 2015 roku zaangażowana w działalność na rzecz walki z depresją szczególnie wśród dzieci i młodzieży – której zaledwie kilkuletnia wolontarystyczna praca na rzecz organizacji miała ogromne znaczenie.  

Oceny i wyboru laureatów dokonuje Kapituła. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie laureatom honorowych medali nastąpi podczas 10. Konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono 1  grudnia br.

Nagroda przyznawana jest przez Koalicję Liderzy Pro Bono, wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

Partnerami medialnymi konkursu są: NGO.pl, magazyn i blog NNO (Nienieodpowiedzialni) oraz niepelnosprawni.pl portal prowadzony przez Fundację Integracja.