Z radością informujemy, że program wolontariatu pracowniczego PZU prowadzony przez Fundację PZU otrzymał Certyfikat „Wolontariat Pracowniczy Wysokiej Jakości”, poziom trzeci – najwyższy.

Oznacza to, że wolontariat pracowniczy, rozumiany jako dobrowolna, bezpłatna praca na rzecz innych, świadczona przez pracowników i wspierana przez ich pracodawcę jest zorganizowany i realizowany w zgodności z zasadami opisanymi w Karcie Zasad Wolontariatu Pracowniczego. Wypełnia fundamentalne zasady wolontariatu pracowniczego w tym poszanowanie praw wolontariuszy oraz wypełnienie obowiązków pracodawcy.

Certyfikat został przyznany w oparciu o wywiady z przedstawicielami Fundacji PZU oraz wolontariuszami PZU oraz materiały zgromadzone w trakcie audytu, a następnie rekomendację niezależnej Komisji Certyfikacyjnej.

Serdeczne gratulacje dla #WolontariuszePZU, którzy od ponad 10 lat działają, pomagają i czynią świat wokół siebie lepszym. Ten certyfikat to potwierdzenie, że to, co razem robicie ma sens!

Gratulacje dla #FundacjaPZU, za świetnie zorganizowany i prowadzony program wolontariatu pracowniczego.

Audyt przeprowadzony został przez ekspertów Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, a decyzję o przyznaniu Certyfikatu podjęła Komisja Certyfikacyjna.

Wolontariat Unum doceniony!

Osiem inicjatyw Unum Życie i Fundacji Unum docenionych w największym w Polsce przeglądzie inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju. Inicjatywy dotyczą wolontariatu oraz działań edukacyjnych w obszarze odpowiedzialności społecznej i etyki.

28 kwi 2023 r.

Wolontariat pracowniczy w raportowaniu ESG

Koalicja Liderzy Pro Bono utworzyła nową ekspercką grupę roboczą. Jej celem jest wypracowanie modelu raportowania o wolontariacie pracowniczym w kontekście ESG, w obszarze „S”- społeczna odpowiedzialność.

07 mar 2023 r.