Z radością informujemy, że program wolontariatu pracowniczego PZU prowadzony przez Fundację PZU otrzymał Certyfikat „Wolontariat Pracowniczy Wysokiej Jakości”, poziom trzeci – najwyższy.

Oznacza to, że wolontariat pracowniczy, rozumiany jako dobrowolna, bezpłatna praca na rzecz innych, świadczona przez pracowników i wspierana przez ich pracodawcę jest zorganizowany i realizowany w zgodności z zasadami opisanymi w Karcie Zasad Wolontariatu Pracowniczego. Wypełnia fundamentalne zasady wolontariatu pracowniczego w tym poszanowanie praw wolontariuszy oraz wypełnienie obowiązków pracodawcy.

Certyfikat został przyznany w oparciu o wywiady z przedstawicielami Fundacji PZU oraz wolontariuszami PZU oraz materiały zgromadzone w trakcie audytu, a następnie rekomendację niezależnej Komisji Certyfikacyjnej.

Serdeczne gratulacje dla #WolontariuszePZU, którzy od ponad 10 lat działają, pomagają i czynią świat wokół siebie lepszym. Ten certyfikat to potwierdzenie, że to, co razem robicie ma sens!

Gratulacje dla #FundacjaPZU, za świetnie zorganizowany i prowadzony program wolontariatu pracowniczego.

Audyt przeprowadzony został przez ekspertów Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, a decyzję o przyznaniu Certyfikatu podjęła Komisja Certyfikacyjna.